Småspeider 3.- 4. klasse

Småspeiderne har møter på tirsdager kl 17.30 – 19.00

Program for småspeiderne  finner du i kalenderen på nettsida.
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Oppdatert program ligger alltid i  kalenderen her på nettsiden.

Informasjon sendes også på Facebook: Småspeiderflokken i Lillesand Speidergruppe og på Lillesand speidergruppe.

NY SPEIDER?: Meld deg inn via dette skjemaet, så settes du opp på venteliste: REGISTRERINGSSKJEMA

VIL DU BLI SPEIDERLEDER? Vi vil gjerne høre fra deg hvis du vil hjelpe på møter og turer. Vi trenger flere voksne, slik at kan ta inn flere barn i speideren. Ta kontakt: lillesand@speiding.no

Ledere for Småspeiderflokken er Erik og Frode. Kontaktinformasjon finner du lenger nede på siden.

Kalender for småspeiderflokken

Om småspeidere: Småspeidere er speidere i aldersgruppen 3.-4. klasse, og småspeidertiden strekker seg over to år. Småspeidergruppa kalles for «flokken». Hver flokk er delt inn i flere kull. Småspeiderne er mye utendørs på møtene. Vi lærer om mye forskjellig og blir vant til å samarbeide, vi leker og bruker alle sansene våre.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

  • Få trening i å samarbeide og løse oppgaver sammen med andre
  • Utvikle ansvarsfølelse og lære å ta ansvar for seg selv
  • Utvikle nysgjerrighet og positiv holdning til læring
  • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
  • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
  • Utvikle forståelse for sosiale normer, og for hva som er rett og galt
  • Utvikle sine motoriske ferdigheter, og spesielt finmotorikken

 

 

Ledere i Småspeiderflokken