15235437_950472548423086_4168080297269491795_o

For Ledere

Det umulige tar bare litt lengre tid

Velkommen til Lederpatruljen «Takling»

Taklingen som samler endene står som symbol for ledergruppas evne til å takle lederoppgaven. Lederne gjør en uvurderlig jobb, som ikke alltid er synlig for andre. Det er viktig at lederne støtter hverandre i dette arbeidet.

Følgende filer er kun tilgjengelig for ledere:

Program for alle enheter: Link til excel-fil med en fane for hver enhet.

Speiderhytta: Hyttekalender ligger i siste fane i denne excel-filen. Kalender viser når hytta er opptatt (kan redigeres av ledere).

Ledere: Her finner du kontaktinformasjon til speidergruppas ledere

Ledermøter: Ledergruppa har møter ca 1 gang i måneden. Her møtes lederne for å oppdatere og planlegge speidergruppas aktiviteter. Gruppeleder kaller inn til møtene.

Her finner du referat fra ledermøter (kun tilgjengelig for ledere)

Informasjon om speidergruppas delte disker og Google-konto.

Speidergruppa har to delte mapper i google-disk. For å få tilgang til disse må du logge deg inn med din speider-google-konto! Du kan altså ikke få tilgang til mappen via din vanlige gmail (dersom du har en slik). Google-kontoen gir deg tilgang til Lillesand speidergruppes to mapper i google drive.

ARBEIDSMAPPE:

Enhetenes program, og andre dokumenter som det arbeides med, ligger i denne mappen:  ARBEIDSMAPPE
Denne kan alle enheter bruke for pågående aktiviteter/prosjekter. Dele dokumenter etc.

ARKIV:

Mappen «Arkiv»bruker vi kun for å lagre ferdige dokumenter som skal spares for fremtiden. Her finner du tidligere program, aktiviteter, og annet som kan lastes ned, og kanskje gjenbrukes: ARKIV

Hva er brukernavn?

Din konto (brukernavn) : navn.navn@speiding.no
Google konto = speider-epost

Det er dette brukernavnet du skal bruke når du logger inn i vår felles google disk. Brukernavnet er også en epostadresse (gmail), men den trenger du ikke å bruke, dersom du ikke ønsker. Eventuelt kan det være praktisk for å skille speider-epost fra privat/jobb. Google-kontoen gir deg også tilgang til Google work-space, og en rekke funksjoner (for eksempel google meet, dersom du ønsker å ha digitale speidermøter.

Hva er passordet?
Ditt passord ble sendt til deg på epost. Sjekk søppelposten. Hvis du ikke finner eposten, prøv «glemt passord» . Hvis du ikke får det til, ta kontakt!

 

Refusjon av utlegg:
Gjør slik hvis du har hatt utlegg i forbindelse med speideren:  Fyll ut skjema (totalbeløp inkludert mva). Send skjema sammen med kvitteringer til kasserer Ingebjørg Borgemyr iborgemyr@icloud.com

 

 

Arrangement for ledere

Speiderledere

Kurt Arne Thomassen

Roverlaget
Mobil: 94175793

Tone Falkenhaug

Speiderleder
tonef@hi.no Telefon: +47 97521662 Mobil: +47 97521662