Rover 16 – 25 år

Har du lyst til å teste nye grenser, lære ledelse i praksis og være med i et godt og kreativt miljø, bør du bli rover! Rovere er de eldste speiderne og er forbilder for de yngre i gruppa.

Rovere er speidere fra 16 år og oppover. Roverlaget kan også ha aspiranter som er fra 15 år. Laget er en selvstendig enhet som driver seg selv og velger sine egne ledere.

Som rover er dere organisert i et eget roverlag, og sammen planlegger dere turer og aktiviteter. Dere vil også få mulighet til å være med på mange spennende arrangementer og leirer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mange velger å engasjere seg som ledere i gruppa ved siden roverarbeidet, men det er roverspeiding som er kjernen for denne aldersgruppa.

Rovere har ikke voksne ledere til å styre og stelle for seg, men roverlaget har flere ”guruer” blandt gruppas ledere, til å hjelpe seg i visse sammenhenger.

Som rover har du mulighet for å få nye utfordringer som f.eks lederassistent. Du kan også påvirke hvordan speiderarbeidet drives i Norge, ved å engasjere deg i et av flere nettverk for rovere. Speidere over 16 år kan også søke på stillinger og verv i Norges speiderforbund.

Lillesand roverlag vil gjerne ha flere medlemmer: Ta kontakt med oss på epost: post@lillesandspeider.com

Link til Norges speiderforbunds roversider

Les om nytt nettverk for Rovere:  Speidernes beredskap

Rovernes beredskapsgruppe i Kristiansand