Speidergruppas historie

Lillesand speidergruppe ble stiftet 23. april 1913. Dette var kun 6 år etter at speiderbevegelsen ble startet av Sir Robert Baden Powell i England 1907. Lillesand speidergruppe er derfor en av landets eldste speidergrupper, og har en lang og spennende historie å bygge videre på.

Slik startet det hele

Hentet fra: Staalesen, Dagny og Leiv:»Historien om Sørlandets krets», utg 1987

«Det er våren 1912. Sneen er på det nærmeste tint bort, og der er atter kommet nytt liv i forskjellige indianerstammer, både «Oddekleivsindianerne» og de andre stammer er på krigsstien. Men så hender der noe som får indianernes krigshyl til å forstumme, og tomahawken slenges bort i en krok i sjulet for snart å tjene som ved under kjøkkengryten. Hvad er hendt? Jo, en av «Oddekleivsindianerne», Jens Holst, har lest en fortelling om noen av Baden Powells første speidergutter og er blitt veldig begeistret for denne nye sak, og han får snart sine våbenfeller blandt  Oddekleivsindianerne og «Lillesands Guttekompani» like interesserte for dannelse av en speidertropp. Ja, således blev 1ste Lillesand speidertropp til, og det manglet ikke på interesse fra guttenes side, «speider», det hørtes da riktig krigersk ut, og den almindelige mening blandt guttene var nok at det kom til å bli på indianermanér. For å få rede på hvorledes de skulle bere sig ad skrev Jens Holst til det nystiftede Norsk Speiderguttforbund. Der blev forlangt at troppen skulle ha en voksen fører, og Holst henvendte sig derfor til en ung lærer ved middelskolen, Trygve Vrenne. Denne erklærte sig straks villig til å motta guttenes speiderløfte, konstituere troppen og ellers stå dem bi med råd og dåd hvis det trengtes. Troppen blev så stiftet med høitidelig løfteavlæggelse i skolens gymnastikksal, efterat lærer Vrenne hadde holdt en tale for guttene. Dette var altså våren 1912, men troppen kom ikke i nærmere forbindelse med Norsk Speiderguttforbund før våren 1913 da den i april blev opptatt i forbundet, og ved førerrådsbestemmelse er troppens stiftelsesdag nærmere fastsatt til St. Georgsdag (23. april) 1913.

Les mere

Les om da speiding ble forbudt av nasistene

Les om Lillesand speidergruppe i Speiderhistorisk leksikon

I anledning speidergruppas 100-årsjubileum i 2013, ble det skrevet en bok som omhandler speidegruppas lange historie. Bilder og historier er samlet av Terje Ellefsen . Alle som er eller har vært speider i Lillesand bør ha denne boken! Perfekt julegave til en gammel speider? Eller en kjær «souvenir» for nye, små speidere som kan være stolte over å være medlem i en av landets eldste speidergrupper.

Pris: 50 kr.

Ta kontakt med din leder, eller send en epost til post(æ)lillesandspeider.com