Speidergruppa drives av frivillig arbeid. Vi legger stor vekt på at alle medlemmer (speiderne) skal ha mulighet for medbestemmelse. Speidergruppa er organisert i henhold til NSFs lover.

Gruppetinget
Gruppetinget er gruppens besluttende organ. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetinget består av:
– Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
– En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Gruppetinget i Lillesand speidergruppe møtes to ganger årlig.
Se også: Referat fra Årsmøter og Gruppeting

Gruppestyre
Gruppestyre består av gruppeleder og minimum to styremedlemmer. Styremedlemmer velges av gruppetinget for 2 år.

Se også: Informasjon fra Gruppestyre 

Speiderledere
Lillesand speidergruppe har ledermøter en gang i måneden som inkalles og ledes av gruppeleder. Representant fra foreldregruppa kan også delta på disse møtene.

Gruppestyret