I speideren er alle velkommen uansett økonomi og livssyn. Det stilles alikevel noen krav til deg som speider, forelder eller leder.

1) Hva som kreves av speiderne

Vi håper å gi alle våres speidere den samme godfølelsen og de samme opplevelsene vi selv har opplevd gjennom en livstid med speideropplevelser. Det vi forventer av deg som speider er:

– Deltar aktivt og gjør ditt beste på møter og turer.
– Gir beskjed i god tid før en tur eller et møte om du ikke kan komme.
– Viser respekt for ledere og de andre speiderne.
– Er villig til å utvikle egene ferdigheter og holdninger i tråd med speideridealene.
– Møter opp i god tid før møtestart godt forbredt, kledd på speidervis og har med deg det du skal.
– At du selv pakker din egen sekk til overnattingsturer og leir.

2) Hva som kreves av foreldrene

Vi som stiller opp som ledere på turer og på møter er der av egen frivillighet, vi er alle uten lønn og bruker mye fritid på å planlegge og gjennomføre møter og turer. Det er ikke alt vi som ledere klarer selv og er derfor avhengig av at dere som foreldre gir oss en hjelpende hånd i ny og ne. Det vi kan trenge hjelp til av dere er:

– Som medlemmer i foreldreforeningen
– Deltar på dugnad på speiderhytte og inntektsgivende dugnader (pengene blir bla. fordelt på speiderne før en sommerleir)
– Stiller (etter beste evne) på foreldremøter og familiearrangementer.
– Tar våre råd når det gjelder hjemmlengsel.
– Legger til rette for at speiderne kan delta på turer og møter, og sørger for at speideren har det nødvendige utstyret for å delta på en tur. Speidergruppa har turutstyr til utlån. Spør oss gjerne om hva slags utstyr som er lurt å ha, (vi har holdt på med dette lenge!)

3) Hva som kreves av speiderlederne

I speideren skal du som speider føle deg trygg og du som forelder skal vite at du har et trygt sted å sende barna. Det skal derfor være med dyktige ledere med lang erfaring og god kjennskap til speiderne på hver tur. På turer med både jenter og gutter skal det også være med en kvinnelig og en manlig leder. Alle lederne som vi sender ut på turer med deg og dine har selv vært speidere over halve livet og har god erfaring med turer i alle årstider og under alle forhold. Vi stiller disse kravene til en speiderleder:

– Være ansvarlig og aktiv person.
– Se løsninger isteden for problemer.
– Ha gode ferdigheter innen førstehjelp, livredning og brannvern.
– Være et positivt forbilde for speiderne, og være bevisst på denne rollen.
– For å bli godkjent leder kreves det registrert politiattest hos forbundet.

Alle ledere får tilbud om gratis leder-kurs i regi av Norges speiderforbund