Stifinner 5.- 7. klasse

Stifinnere har møter på tirsdager kl 18:00-20:00

Program: Oppdatert program finner du  i kalenderen her på nettsiden (se nedenfor) og på facebook: https://www.facebook.com/groups/163603990445715/

Kontaktinfo til ledere: se helt nederst på denne siden!

NY SPEIDER?: Meld deg inn via dette skjemaet, så settes du opp på venteliste: REGISTRERINGSSKJEMA

VIL DU BLI SPEIDERLEDER? Vi vil gjerne høre fra deg hvis du vil hjelpe på møter og turer. Vi trenger flere voksne, slik at kan ta inn flere barn i speideren. Ta kontakt: lillesand@speiding.no

 

Kalender for Stifinner

Om Stifinnere

Stifinnere er speidere i 5. -7. klassetrinn.
Stifinnere har møter på tirsdager kl 18:00-20:00.

Troppen: Stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-10. klasse) kalles samlet for troppen. Noen av møtene er felles for hele troppen.

Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.
Les mere om hva det vil si å være Stifinner.

Ledere i Stifinner