Stifinner 5.- 7. klasse

Stifinnere er speidere i 5. -7. klassetrinn. Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Stifinnere har blå programmerker. Les mere om speiderprogrammet for Stifinnere her

Mål med stifinnerarbeidet
Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte speider:

  • Utvikle praktiske ferdigheter
  • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
  • Prøve seg på ledelse
  • Få erfaring med et aktivt friluftsliv, og lære å verdsette det
  • Bli kjent med samfunnet, og bli bevisst på mulighetene til å påvirke det
  • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen
  • Utvikle et sunt kroppsbilde
  • Utvikle sitt moralske kompass og evnen til å se utenfor seg selv
  • Få trening i planlegging og gjennomføring av en større arbeidsoppgave
  • Få trening i prosjektarbeid ved å gå hele veien fra idé til ferdig resultat

Stifinnere er inndelt i patruljer og patruljene ledes av patruljefører (peff) og assistent (ass), under tilsyn av voksne ledere. Bruk av patruljesystemet med ledere som veiledere, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og prosjektarbeid står sentralt i programmet for Stifinnere.

Hva er speider-tropp?
Stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-10. klasse) kalles samlet for troppen. I Lillesand speidergruppe har vi valgt å ha separate program for Stifinner og Vandrer. På noen av møtene er hele troppen samlet med felles aktiviteter for stifinner og vandrer, men som oftest har de to aldersgruppene ulike aktiviteter. Dette er fordi alle speidere skal gis en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Det er også viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngre speiderne i troppen.