Bever 1.–2. klasse

Beverne har møter på mandager kl 17:30-18:30

LAST NED PROGRAM HØSTEN 2020

NY SPEIDER?: Meld deg inn via dette skjemaet, så settes du opp på venteliste: REGISTRERINGSSKJEMA

VIL DU BLI SPEIDERLEDER? Vi vil gjerne høre fra deg hvis du vil hjelpe på møter og turer. Vi trenger flere voksne, slik at kan ta inn flere barn i speideren. Ta kontakt: post@lillesandspeider.com

Kalender for beverkolonien

Kontaktinformasjon til leder: Grete M Attwood    91636685 (Grete.mortensen@gmail.com)

Informasjon til foresatte:

Det blir ukentlige speidermøter for alle enheter denne høsten. Desverre er vi ikke helt tilbake til normalen, og en forutsetting for at vi skal kunne treffes på fysiske møter, er at vi nøye følger smittevernregler som er basert på råd fra FHI og Norges speiderforbund. Dette innebærer blandt annet at vi skal være maksimalt 20 personer på speidermøtene. Aktivitetene vil foregå mest mulig i små grupper (patruljer), og foreløpig planlegger vi ikke store fellesarrangement for hele gruppa. Men speideraktivitetene blir ikke mindre moro av den grunn. Vi gleder oss til en aktiv og spennende speiderhøst!

Om Beverspeiding

Lillesand speidergruppe gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring. Bevergruppa består av jenter og gutter i 1. og 2. klasse. På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Beverne har møter på mandager kl 17.30-18:30.

Les mere om hva det vil si å være Bever.

Ledere i Beverkolonien