Bever 1.–2. klasse

Ukens utfordring (uke 21): Mai-bad!

Bildet kan inneholde: 1 person, sky, himmel, utendørs, natur og vann

Mai-utfordring:
Er det noen tøffinger som klarer et mai-bad? Dette bildet er fra mai 2018. Jeg skal prøve å klare det i år også.

Hilsen Grete

 

 

 

Bevermøter videre denne våren?

Etter 11. mai har man myknet opp retningslinjene ved fysiske møter, og det blir mulig å treffes i mindre grupper. Imidlertid er det fremdeles viktig å holde avstand. Så lenge man har krav til avstand mellom speiderne, så har vi innsett at det blir krevende å gjennomføre ukentlige speidermøter for Bevere denne våren. Vi planlegger imidlertid en eller annen form for avslutning, hvor vi kan greie å holde avstandskravene.  Vi kommer tilbake til tid og sted.

Kalender for beverkolonien

På grunn av koronakrisen har speidergruppa stanset alle fysiske møter i perioden 13. mars- 30. april. Speidingen har i denne perioden foregått som «Hjemmespeiding». Etter 11. mai har man myknet opp retningslinjene for fysiske møter, og det blir mulig å treffes i mindre grupper. Imidlertid er det fremdeles viktig å holde avstand. Så lenge man har krav til avstand mellom speiderne, så har vi innsett at det blir krevende å gjennomføre ukentlige speidermøter for Bevere denne våren. Vi planlegger imidlertid en eller annen form for avslutning, hvor vi kan greie å holde avstandskravene.  Vi kommer tilbake til tid og sted.

Vi håper at alle Bevere følger med på nettsiden, og gjør mye god speiding hjemme og ute i skogen.
Hver uke legger vi ut en ny speideraktivitet for Bevere i kalenderen, som de kan gjennomføre hjemme alene, eller sammen med mamma og pappa.

Følg med i kalenderen !

Speideraktiviteter uke for uke:

Se flere aktiviteter til hjemmespeiding her: https://lillesand.speiding.no/hjemmespeiding/

På denne måten kan vi i gruppa holde kontakten og forhåpentligvis spre litt glede i en krevende hverdag. Dette er selvfølgelig frivillig, og må ses på som et tilbud fra vår side for å aktivere speiderne.
Vi vil med dette oppfordre alle om å ta seg en tur ut i det fri, for å få en pause fra husets fire vegger. Til sist vil vi ønske alle speidere og familier det beste i ukene framover.

Om Beverspeiding

Lillesand speidergruppe gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring. Bevergruppa består av jenter og gutter i 1. og 2. klasse. På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Beverne har møter på mandager kl 17.30-18:30.

Les mere om hva det vil si å være Bever.

Ledere i Beverkolonien