Bever 1.–2. klasse

Beverne har møter på mandager kl 17:30-18:30

NY SPEIDER?: Meld deg inn via dette skjemaet, så settes du opp på venteliste: REGISTRERINGSSKJEMA

VIL DU BLI SPEIDERLEDER? Vi vil gjerne høre fra deg hvis du vil hjelpe på møter og turer. Vi trenger flere voksne, slik at kan ta inn flere barn i speideren. Ta kontakt: post@lillesandspeider.com

Kontaktinformasjon til leder: Per Øyvind Kristoffersen telefon: 99272346  epost: pokris1@gmail.com

Informasjon til foresatte:

Det blir ukentlige speidermøter for alle enheter .

Om Beverspeiding

Lillesand speidergruppe gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring. Bevergruppa består av jenter og gutter i 1. og 2. klasse. På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Beverne har møter på mandager kl 17.30-18:30.

Les mere om hva det vil si å være Bever.

Ledere i Beverkolonien