Bever 1.–2. klasse

Bevergruppa består av jenter og gutter i 1. og 2. klasse. På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Beverdrakten: Bevernes drakt er en marineblå genser eller T-skjorte og speiderskjerf med brunt enhetsmerke. Beverne skal ikke bruke Speiderskjorte – ikke før de begynner i småspeiderne når de går i 3.trinn. De som ikke har bevergenser må gjerne bruke en nøytral blå genser ved Speideraksjonen, St. Georgsdagen, 17. mai, o.l.

Det er mulig å kjøpe blå Bevergensere (med speiderlogo) av gruppa. Ta evt. med kontanter (130 kr) en dag det er møte på speiderhytta, eller kvittering/kontoutskrift som viser at 130 kr er satt inn på konto nr: 2850 07 00027 ( Husk å skrive «bevergenser + navn på avsender»)

På speider-sport.no har du mulighet til å kjøpe mye flott f.eks. til bursdagsgaver. Bevere trenger egentlig ingenting spesielt utstyr bortsett fra gjerne en egen speiderkniv.

Speiderskjerf: Før beverne får skjerf skal de gå igjennom en ”aspirantperiode.  De får utdelt speiderskjerf og merke ved en opptaksseremoni på Grøtfesten (høst) eller St. Georgsdagen (vår). Da avlegges beverløftet (se nedenfor)

Enhetsmerket: Enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye områder. I beveren oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger foran oss. Sporene utfordrer oss til å følge dem og legge ut på en reise langs speiderveien. Sporene indikerer at noen går samme vei som oss og gir trygghet til å starte reisen.

Beverløftet Beverne kan ikke forventes å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal avlegge det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte. Dette lyder slik:

Jeg lover:

  • å   gjøre mitt beste
  • å   hjelpe andre
  • å   være en god venn

Beveren går over til “Småspeider” i 3. klasse, men det er først i 5. klasse at speiderne blir en del av ”speidertroppen”.

Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at:

  • Bevere bruker et forenklet speiderløfte
  • Større grad av voksenkontakt
  • Liten fokus på kunnskap og ferdigheter. Fokus ligger på opplevelse.
  • Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås.
  • Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer. Overnattingsturer forbeholdes småspeider og eldre.

Beverropet
Ledere: «Hvem er vi og hva vil vi?»
Bevere: «Vi er bevere og vi vil, være venner og hjelpe til!»

Alle møter starter med Åpningssang:
Mel: Torskevisa

Kom bygg vår dam så fin og bra,
For nå skal vi det moro ha.

(beverne hopper opp)

Jeg er bever jeg, jeg er bever jeg,
Og jeg slår med halen min.

(På ordet «slår» klapper beverne med hendene, overflaten på den ene hånden opp mot underflaten på den andre hånden – dette betyr bever på tegnspråk).

Avslutningssang
Mel: Torskevisa

Takk for i dag vi ses igjen,
og husk en bever er en venn.
Jeg er bever jeg,
Jeg er bever jeg,
Og jeg slår med halen min.