Slik blir du speiderleder

Som speiderleder bidrar du til å gi barn og unge meningsfylte opplevelser fulle av lek, læring og mestring.
Stadig flere barn og unge ønsker å bli speidere. For at de skal få mulighet til det trengs det speiderledere. Køen av voksne er dessverre ikke like lang som køen av barn. Norges speiderforbund jobber for å få flere ledere som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn og unge.

Lillesand speidergruppe tar veldig gjerne i mot nye ledere. Ta kontakt med gruppeleder: post@lillesandspeider.com   

Hvem kan være speiderleder?  Alle over 16 år. Det kreves ingen spesielle kunnskaper eller interesser i utgangspunktet. Alle ledere får tilbud om å delta på kurs i forbundets ledertrening. Kursene er ment til å gi lederne kompetanse i ledelse og praktiske ferdigheter. Les mer om ledertrening her  

Speiderprogrammet er allsidig og omfattende slik at ingen leder kan vite og kunne alt selv, men alle ledere har anledning til å bidra med sine interesser og sin kompetanse.

Hvilken enhet passer jeg inn i og hva kreves?  

I Lillesand har vi mange ulike enheter som trenger speiderledere. De fleste velger å være leder i den enheten egne barn tilhører.

For beverspeiderne   (1 og 2 klasse) kreves det lite. Møtene og de få turene består av kos og lek i naturen. Det er nok i beverne vi trenger flest foreldreledere.

For småspeiderne  (flokken  3-4 klasse) kreves det heller ikke mye forkunnskap utover friluftsinteresse og tid.

troppen   (Stifinnere og Vandrere, 5-10 klasse) finnes det i hovedsak to typer ledere. Den ene gruppen er foreldre med egne barn i troppen, og som har stor friluftsinteresse, men kanskje lite kunnskap om speidern. Eller kanskje man har vært speider selv som ung og speiderkunnskapen er gått litt i glemmeboka. Den andre gruppen ledere i troppen er ofte unge, men som har gått gradene i speidern og har stor speiderkunnskap.

roverlaget   (16-25 år) trengs det ikke ledere da roverne styrer seg selv.I tillegg til enhetene trengs det voksne som tar et ekstra ansvar på praktiske områder og lederoppgaver på gruppenivå.

Hva sier du ja til?
Hvor mye tid du kommer til å bruke som speiderleder er avhengig av hvilket verv du ønsker å bidra i. De fleste speiderledere har et møte i uken og er med på noen turer og kanskje en sommerleir i løpet av året. Man må også bidra i planleggingen og forberedelsen av aktivitetene. Det er også mulig å bli med i en mer administrativ rolle, siden gruppene alltid trenger hjelp til å holde oversikter over lister, merker, regnskap, turutstyr, kanoer osv. Er du mer intressert i vedlikehold av utstyr, eiendommer og andre mer praktiske oppgaver, vil det også være plass til deg i speideren.

Får jeg betalt?
Nei, ikke hvis du tenker på penger. Men selv om det er litt jobb å være speiderleder, gir det mye igjen på andre områder. Det gir en stor glede å kunne bidra til barns utvikling og se positive resultater av speiderarbeidet. Dessuten får du som leder også personlig vekst, siden speiding har som mål å utvikle alle sine medlemmer, og ikke bare de yngste. Norges speiderforbund har en god og omfattende ledertrening som har verdi også utenfor speideren. Og den praktiske erfaringen med ledelse og samarbeid som du får gjennom det daglige speiderarbeidet, er uvurderlig, spesielt for unge mennesker som er i ferd med å etablere seg i samfunnet og på arbeidsmarkedet.

Som leder får du:
– Betalt medlemsskap i Norges speiderforbund
– Gratis lederkurs, i regi av Sørlandet Krets av Norges Speiderforbund
– Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring

Les mere i vår brosjyre om hva det vil si å vær speiderleder