Velkommen som speiderleder!

Slik blir du godkjent som speiderleder:

  1. Medlemsskap: Lillesand speidergruppe betaler medlemskontingenten for sine ledere. Da er du både ulykkesforsikret og ansvarsforsikret (Klif)
  2. Politiattest:  Alle ledere må vise frem politiattest. Denne må du selv bestille fra politiet, og vise til gruppeleder. Selv om du har politiattest for andre verv, må du ha en ny attest for speider-vervet. Se instruks her: http://www.speiding.no/politiattest/?side=skjema 
  3. Introkurset: Dette er et kurs du gjennomfører selv ved å lese heftet «Velkommen som leder«, og gjennomføre opplegget for egenlæring i heftet «Introkurset».
    Det står også mye nyttig her: https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder
  4. Ledersamtale: Gi beskjed til gruppeleder når du har gått gjennom introkurset. Da blir du invitert til å delta i en oppfølgingssamtale, såkalt ledersamtale, med kretsleder. Dette er for å gå igjennom en del praktiske og formelle punkt i forhold til lederrollen.
  5. Lederavtale: Når du har fullført både introkurset og ledersamtalen, som til sammen omtales som Lederstart, blir du bedt om å skrive under på en lederavtale med kretsen og Norges speiderforbund.

Videre ledertrening

Norges speiderforbund tilbyr flere kurs og ledertrening. Deltagelse ved lederkurs betales av speidergruppa eller kretsen. I sørlandet krets arrangeres lederkurs av ledetrenerpatruljen «Kilden». Du kan også ta lederkurs i andre kretser dersom det passer bedre (men da betales de ikke av kretsen).

Kurs blir annonsert på nettsiden til Sørlandet krets

Her finner du lederkurs som arrangeres over hele landet

GRUNNTRENINGEN
Grunntreningen er delt opp i 3 moduler:

Trinn 1: Jeg er beredt er det første kurset i grunntreningen og består av modulene Speiding og ledelse, Speiderprogram og speiderfriluftsliv, Planlegging av speideraktiviteter og Trygge speideraktiviteter.

Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet er det andre kurset i grunntreningen og består av fire moduler: Enhetsarbeid, situasjonsorientert ledelse, planlegging i egen enhet og planlegging i praksis.

Trinn 3: Ledelse av medledere er det siste trinnet i grunntreningen. Når du har gjennomført hele grunntreningen, har du gjort deg fortjent til «Bronseknappen». Den deles vanligvis ut av kretsen.

LEDERKURS ETTER GRUNNTRENINGEN:

  • Trekløver-Gilwell er et videregående kurs og består av et ukeskurs, en praksisperiode med veiledning og en oppfølgingshelg.
  • Emne- og fordypningskurs: For ledere som ønsker å bli bedre på et konkret speiderfaglig område finnes det et bredt tilbud om emne- og fordypningskurs.

Å være speiderleder er å være veileder.
Veiledning er den ledelsesform vi har valgt fordi det er de som ledes (speiderne), og ikke den som leder, som står i fokus. Veiledning handler om å skjønne og forstå de som skal veiledes. Det som mange opplever som vanskelig med veiledning er å slippe kontrollen. Man må la speiderne selv få lov til å prøve ut sine grenser og sine ideer.

Les mere om veiledning som metode her