Oversikt over speidergruppas utstyr

Oversikt over speidergruppas friluftsutstyr og plassering finner du i Arkiv på Google Disk. Kun ledere med speiderkonto har tilgang.
Åpne «Oversikt over utstyr i Lillesand speidergruppe»

Utstyr som er kjøpt inn gjennom prosjekt Friluftsskolen, kan også brukes ved alle speidergruppas aktiviteter, unntatt i de uker da det gjennomføres friluftsskole (vanligvis i høstferien og sommerferien)

Booking av speiderhytta:

Kalender for å sjekke når hytta er ledig finner du i Arbeidsmappen på Google Disk. NB! det er kun ledere med speiderkonto som har tilgang:
Åpne «Speiderhytta kalender» i Google Disk

Her kan du legge inn datoer for når du skal bruke hytta i speidersammenheng. Hvis du ønsker å leie eller låne hytta til provat bruk: sjekk først med utleieansvarlig.