Trygge og inkluderende møter

Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling av barn og unge. Hvis vi skal lykkes med dette, og nå enda flere, må aktivitetene våre være og oppleves som relevante, inkluderende og trygge.

Lillesand Speidergruppe har som strategisk mål at «Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert». Speidergruppa jobber aktivt for å nå dette målet. Norges Speiderforbund har utviklet et kursopplegg: «Trygge og inkluderende møter», og flere av Lederne i Lillesand har gjennomført kurset.

Det finnes mange potensielle nye medlemmer som tilhører målgrupper vi ikke er så flinke til å nå. Og det finnes minst like mange barn som av en eller annen grunn føler seg utenfor på skolen eller på en del populære fritidsaktiviteter. Hvordan vi i speideren møter disse, og alle andre barn og ungdommer, er avgjørende for om de blir hos oss, og dermed får oppleve det fine fellesskapet vi er så stolte av.

Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å bli sett eller hørt. Samtidig må vi arbeide aktivt for at det ikke skjer ekskludering, mobbing, vold eller andre typer overgrep i forbindelse med speideraktiviteter. Norges speiderforbund ønsker å fokusere på hvordan bevisstgjøring rundt verdier som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt kan brukes som forebyggende tiltak i arbeidet mot alle typer ukultur og overgrep.

Dette kommer til å være et viktig fokusområde for Norges speiderforbund framover under overskriften «Trygge og inkluderende møter». Arbeidet skal bidra til å skape bevisste og trygge barn og ledere som har mot til å handle hvis de opplever mobbing, ekskludering eller andre overgrep, og ikke bare i speidersammenheng, men også ellers i samfunnet.

Les mere om kurstilbud og last ned ressursmateriell om temaet her

Som ledere er vi forbilder for mange av medlemmene i gruppa – fra småspeiderne som ser opp til deg og følger deg i ett og alt, til rovere og andre ledere som mener du er dyktig i din ledergjerning.Les mere om hvordan du kan være en trygg voksen for speiderne