Du som er småspeider lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med småspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre småspeidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Aspirantperioden
For de som ikke har vært småspeidere tidligere er det noen ting som skal gjennomgåes. Introprogrammet skal være en introduksjon til alle nye medlemmer om følgende spørsmål:

  • Hva er speiding?
  • Hvorfor driver vi med speiding?
  • Hvordan speider vi?

Når du er ferdig med introprogrammet kan du bli tatt opp som speider. Lillesand speidergruppe har opptak av nye speidere hvert år ved Grøtfesten (desember) og St. Georgsdagen (april). Da får du et gult enhetsmerke til å sy på speiderskjerfet. Gult er flokkens farge, og merke forteller andre speidere at du er medlem i en flokk.

Det gule enhetsmerket symboliserer speiderveien som leder oss til oppdagelse av nye områder. I flokken oppdager vi sporene og tegnene som forteller oss at veien ligger foran oss. Sporene utfordrer oss til å følge dem og legge ut på en reise langs speiderveien. Sporene indikerer at noen går sammen med oss og gir trygghet til å starte reisen.

Småspeidernes turregler
1)    En småspeider går aldri alene på tur
2)    En småspeider vet hvordan han/hun skal kle seg på tur
3)    En småspeider tar søppel med seg til nærmeste søppelbøtte
4)    En småspeider har alltid på seg refleks når det er mørkt
5)    En småspeider lytter til hva lederen sier
6)    En småspeider passer på at den som går sist har det bra.
7)    Småspeidere passer på hverandre

Skjerf og uniform
Vi bruker speiderskjerf på møtene (de som har fått dette), og gjerne også speiderskjorte hvis du har. Den blå bevergenseren kan også gjerne brukes så lenge den passer.

Da Robert Baden-Powell startet speiderbevegelsen, innførte han speiderdrakten for å viske ut sosiale skillelinjer. Speiderne skulle gå likt kledd, enten de kom fra velstående eller fattige hjem. Speiderne skulle være for alle. I dag består Norges speiderforbunds speiderdrakt av en grå skjorte med merker og distinksjoner, og et rutete skjerf med en skjerfknute av lær. Ulike merker på skjorta viser blant annet hvor i landet du er speider, og hvilke elementer i treningsprogrammet du har fullført. Speiderdrakten brukes på speidermøter, turer, leirer og andre speiderarrangementer.

Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder slik: Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

Speiderløftet
Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter Speiderloven

Speiderloven
1)    En speider søker sin tro og respekterer andres.
2)    En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
3)    En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4)    En speider er en god venn.
5)    En speider er ærlig og pålitelig.
6)    En speider kjenner naturen og verner om den.
7)    En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
8)    En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
9)    En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
10)  En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.