Ny gruppeleder for Lillesand speidergruppe

13 mai, 2022 av Lillesand speidergruppe

På et ekstraordinært gruppeting 12. mai 2022 ble Tor Nordanger valgt som ny gruppeleder for Lillesand speidergruppe for 1 år. For å avlaste gruppeleders arbeidsbelastning og kunne fordele arbeidsoppgaver på flere
styremedlemmer, ble styret supplert med flere medlemmer som skal få dedikerte arbeidsoppgaver. Gruppetinget ble gjennomført digitalt.

Last ned referat fra ekstraordinært gruppeting 12. mai 2022

Gruppestyre 2022:

 • Tor Nordanger (gruppeleder)
 • Ingebjørg Borgemyr (kasserer)
 • Steffi Kiedaisch
 • Michael Danielsen
 • Espen Ringvold
 • Jan-Erik Berntsen
 • Kurt Arne Thomassen
 • Tone Falkenhaug

Gruppestyrets oppgaver:

 • Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad
 • Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet
 • Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter
 • Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund
 • Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av
 • roverlag
 • Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i gruppens nærområde.

Her finner du informasjon og referat fra Gruppestyret