Innkalling til Gruppeting tirsdag 10. november 2020

27 oktober, 2020 av Lillesand speidergruppe

Det innkalles herved til gruppeting for Lillesand Speidergruppe, tirsdag 10. november. Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.

Vi innkaller herved alle medlemmer (12 år og eldre), til Gruppeting i Lillesand speidergruppe
Tirsdag 10. november kl 18:00-19:30  på Lillesand Ungdomsskole

Smittevern: Ved Gruppetinget skal følgende smittevernregler følges:  Alle deltakere blir registrert ved ankomst, og tildelt en fast plass.
Maks antall deltakere er 50 personer, og alle deltakere skal holde 1 m avstand. Dersom du har forkjølelsessymptomer eller andre luftveisinfeksjoner skal du holde deg hjemme.

Speidere og Rovere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

På agendaen står

  1. Fastsette medlemskontingenten for 2021.
  2. Speidergruppens handlingsplan: Hvordan skal speidergruppa bli enda bedre?

Følgende har stemmerett:  Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2020), og representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).

Følgende har møte- og talerett (men ikke stemmerett): Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Speidergruppas handlingsplan?
Lillesand speidergruppe har tidligere vedtatt en rekke strategiske mål, og en handlingsplan som vi skal følge for å nå disse målene.
Last ned Lillesand Speidergruppes Strategiske mål og Handlingsplan.
Denne planen er viktig når vi skal planlegge våre aktiviteter i årene fremover. Nå er det på tide å se gjennom noen av målene, og ber speiderne om å komme med forslag. Hvordan skal vi bli bedre, og hva skal vi satse mere på i 2021? Her trenger vi innspill fra hele Gruppetinget.

Velkommen!