Innkalling til Gruppeting 21. november 2023

14 november, 2023 av Lillesand speidergruppe

Til: ledere, rovere og speidere

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe.

Formålet med dette møtet er a) å vedta medlemskontingenten for 2024, samt b)Innspill fra medlemmene til speidergruppa c) quiz og kos
Speidere! Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Møtet avholdes tirsdag 21. november kl 18:00-19:30, Lillesand Ungdomsskole

Agenda

  • Velkommen
  • Kontingentsats 2024
  • Innspill fra medlemmene
  • Quiz og kos
  • Avslutning

Hvem:

Følgende har stemmerett på gruppeting: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller
12 år i 2023).
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.
Velkommen!
Tor Nordanger
Gruppeleder
——————————————————————–
Last ned innkalling med vedlegg her
1. Saksliste
2. Informasjon om medlemskontingent
3. Gruppas strategiske mål og handlingsplan