Innkalling til Gruppeting 18. november 2021

12 november, 2021 av Lillesand speidergruppe

Lillesand speidergruppe

Innkalling til Gruppeting torsdag 18. november 2021

Til: ledere, rovere og speidere

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er a) å vedta medlemskontingenten for 2022, samt b) Innspill til speidergruppas handlingsplan.

Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Møtet avholdes torsdag 18. november kl. 18:00-19:30, Lillesand Ungdomsskole

Smittevern: Ved Gruppetinget skal følgende smittevernregler følges: Alle deltakere blir registrert ved ankomst. Dersom du har forkjølelsessymptomer eller andre luftveisinfeksjoner skal du holde deg hjemme.

 

Agenda

 • Velkommen
 • Kontingentsats 2021
 • Eventuelt
 • Speidergruppas mål og handlingsplan
 • Avslutting

Hvem: Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2021). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. klasse).

Speidere i flokken (3.-4. klasse) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Velkommen!

Steffi Kiedaisch

Gruppeleder

——————————————————————–

 

Mere informasjon finner du i Vedlegg:

 1. Saksliste
 2. Informasjon om medlemskontingent
 3. Gruppas strategiske mål

 

Vedlegg 1: Saksliste Gruppeting 18. november 2021

Sak 1: Konstituering av gruppetinget

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av en referent
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Avstemning om noen flere skal ha tale og stemmerett

 

Sak 2: Medlemskontingent 2022

Økonomistatus legges frem av gruppeledelsen

Informasjon om Medlemskontingent:

I 2021 er den samlede årlige medlemskontingenten 975 kr. Kontingenten består av 3 deler, som fordeles slik:

 • 275 kr til Lillesand speidergruppe. Det er kun denne delen som vi i Lillesand kan endre.
 • 220 kr til Sørlandets Krets
 • 480 kr til Norges speiderforbund

Sak 3: Eventuelt

Sak 4: Strategiske mål og Handlingsplan

Speidergruppas strategiske mål og handlingsplan ble vedtatt på Gruppeting 1. november 2016. Denne planen er viktig når vi skal planlegge våre aktiviteter. Vi ønsker innspill på handlingsplanen fra hele Gruppetinget: Hvordan skal vi bli bedre, og hva skal vi satse mere på i 2022?

LAST NED STRATEGISKE MÅL OG HANDLINGSPLAN