Viktig vedtak om medlemskontingenten på gruppeting

13 november, 2020 av Lillesand speidergruppe

10. november ble det holdt Gruppeting i Lillesand speidergruppe for å vedta medlemskontingent for 2021. På gruppetinget har alle medlemmer over 12 år stemmerett. Det ble enstemmig vedtatt at medlemskontingenten for 2021 skal holdes uendret!

Dette betyr at Medlemskontingent for 2021 sannsynligvis blir samme som tidligere: 965 kr, hvorav 275 går til Lillesand speidergruppe, 220 til sørlandet krets, og 470 kr til Norges Speiderforbund.

I Lillesand speidergruppe er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Formålet med dette møtet var a) å vedta medlemskontingenten for 2021, samt b) gi innspill til speidergruppas handlingsplan.

Hvem har stemmerett på gruppeting?
I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 har følgende stemmeret på gruppeting: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2020). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).  Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.  Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Innspill til speidergruppas strategiske mål: I 2016 ble Speidergruppas strategiske mål utarbeidet ved hjelp av innspill fra førerpatruljen, roverlaget og ledergruppa. Målene ble vedtatt på Årsmøte 2017. Ved årets gruppeting ble deltakerne bedt om å gi innspill til handlingsplan  to av de strategiske målene. Hva skal vi gjøre for å oppnå dette?

  • Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert
  • Flere speidere fortsetter gjennom tropp frem til rover

Det kom mange gode innspill fra både speidere og ledere. Det er viktig at speiderne blir hørt, og lederne skal ta med forslagene inn i neste års program!

Referat fra Gruppetinget kommer snart.