Viktig informasjon om personvern i speideren (GDPR)

6 februar, 2021 av Lillesand speidergruppe

Vi ber alle medlemmer/foresatte om å gå inn i Medlemssystemet https://min.speiding.no , for å oppdatere personopplysninger og samtykke til billedbruk. De personopplysninger som oppgis av deg, blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn
Som medlem i Norges speiderforbund (NSF), har du oppgitt personopplysninger om deg (eller ditt barn) som er registrert i medlemssystemet til Norges Speiderforbund.

I henhold til ny personvernsforordning anbefaler vi sterkt at medlemmet selv, eller medlemmets foresatt, oppdaterer personlige opplysninger som ligger i medlemssystemet, og at medlemmet eller foresatt samtykker .

Slik logger du deg inn i medlemssystemet

Logg deg inn i Medlemssystemet her: https://min.speiding.no

  • Brukernavn?: Her skriver du inn ditt medlemsnummer (står på baksiden av medlemsbladet). Hvis du ikke finner ditt medlemsnummer, kontakt Tone (tonef@hi.no ), så sender hun deg dette.
  • Passord?: Klikk på «trenger passord». For å få tilsendt nytt passord, må du ha en e-postadresse registrert på medlemsprofilen din. Dersom du får feilmelding, kontakt tonef@hi.no , som hjelper med å registrere riktig epost i din profil.

1 Samtykke til bildebruk

Du må selv velge om du vil gi samtykke for billedbruk, For å kunne vise fram speiding for verden er vi avhengige av gode bilder. Vi trenger ditt samtykke for at bilder/film kan brukes i trykt/elektronisk kommunikasjon i speidersammenheng, (f.eks. i aviser, nettsiden,  facebook (lukkede grupper), bladet speideren etc) Samtykket kan trekkes tilbake. Bildene som brukes vil være relatert til speidergruppas virksomhetsområder. Bildene vil bli lagt ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å kopiere eller manipulere dem

I tillegg krysser du av samtykke til å motta nyhetsbrev og medlemsblad.

Veiledning til samtykke: http://veiledninger.speiding.no/personvern-medlem/samtykke

2 Redigere personopplysninger

Gå til fanen «Min profil». Klikk på den gule knappen «Handlinger» , og «rediger medlemsdetaljer». Sjekk at alle kontaktopplysninger er riktige. Legg gjerne til flere eposter og telefonnummere (flere valg på høyre side)

Hva er GDPR?

Fortkortelse for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning.

Norges speiderforbunds personvernerklæring skal, i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, fødselsdato, passord for medlemsregisteret (kryptert), historikk for deltakelse på arrangementer/kurs, faktura og betalingshistorikk, CV og utmerkelser. Vi lagrer også informasjon om familie og husstandskoblinger til andre brukere. Vi lagrer medlemskap og historikk om profilens medlemskap i forbundet.

Grunnlaget for behandlingen: Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtalen for medlemskap i Norges speiderforbund. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Les mere om Norges speiderforbunds personvernerklæring: https://speiding.no/nyhetsarkiv/ny-personvernforordning-gdpr

Informasjon om personvernregler hos datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/forordning

Utlevering av opplysninger til tredjeparter: Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen.
For en del av våre arrangementer må vi rapportere informasjon om deltakere til offentlige myndigheter.

Sletting av personopplysninger: Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Annen informasjon vil bli slettet når den ikke er relevant for håndtering av medlemskapet.

Personvernombud: Vi har et personvernombud, se speiding.no som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Dersom noe er uklart, eller du har problemer med å komme inn i Medlemssystemet, -ta kontakt!