Velkommen til speiderhøsten 2020!

18 august, 2020 av Lillesand speidergruppe

Speideraktivitetene i Lillesand starter opp igjen i uke 35  (mandag 24. og tirsdag 25. august)

På grunn av begrensninger i gruppestørrelse blir det ikke  felles oppstart for speidergruppa denne høsten (slik vi pleier). Oppstarten blir derfor på ulike steder for hver enhet.

Oppstart høsten 2020:

  • Bever (1.-2. klasse): Mandag 24. august kl 17.30-18.30. Oppmøte  på lekeplassen på Solheim, på toppen av Solheimsveien og Kirkekleiva.
  • Småspeider (3.-4. klasse): Mandag 24. august kl 17.30-19:00. Oppmøte i Holta (ved parkeringsplassen). .
  • Stifinner (5.-7. kasse): Tirsdag 25. august kl 17:30-19:30. Oppmøte  i Holta
  • Vandrer (8.-10. klasse): Tirsdag 25. august kl 18:00-20:00. Oppmøte ved speiderhytta
  • Rover (videregående): Tirsdag 25. august kl 18:00-20:00. Oppmøte v speiderhytta for å planlegge høstens program

NY SPEIDER?: Meld deg inn via dette skjemaet, så settes du opp på venteliste: REGISTRERINGSSKJEMA

VIL DU BLI SPEIDERLEDER? Vi vil gjerne høre fra deg hvis du vil hjelpe på møter og turer. Vi trenger flere voksne, slik at kan ta inn flere barn i speideren. Ta kontakt: post@lillesandspeider.com

Følg med her på nettsiden, og på facebook https://www.facebook.com/groups/163603990445715/

Det blir ukentlige speidermøter for alle enheter denne høsten. Desverre er vi ikke helt tilbake til normalen, og en forutsetting for at vi skal kunne treffes på fysiske møter, er at vi nøye følger smittevernregler som er basert på råd fra FHI og Norges speiderforbund. Dette innebærer blandt annet at vi skal være maksimalt 20 personer på speidermøtene. Aktivitetene vil foregå mest mulig i små grupper (patruljer), og foreløpig planlegger vi ikke store fellesarrangement for hele gruppa. Men speideraktivitetene blir ikke mindre moro av den grunn. Vi gleder oss til en aktiv og spennende speiderhøst!