Vedtak fra Gruppeting 2019: Medlemskontingenten settes ned!

31 desember, 2019 av Lillesand speidergruppe

12. november ble det holdt Gruppeting i Lillesand speidergruppe for å vedta medlemskontingent for 2020. På gruppetinget har alle medlemmer over 12 år stemmerett. Med en stemmes overvekt ble det vedtatt at medlemskontingenten for 2020 reduseres med 10 kr!

I Lillesand speidergruppe er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Formålet med dette møtet var a) å vedta medlemskontingenten for 2020, samt b) å evaluere speidergruppas strategiske mål.

Last ned referat fra Gruppeting 12.11.2019 her

På gruppetinget deltok 27 speidere, hvorav 4 var under 12 år.

Flere av speiderne argumenterte med at lavere medlemskontingent vil bidra til at flere kan bli med i speideren. Det ble lagt frem forslag om å sette ned medlemskontingenten med 10 kr.

Det ble en spennende avsteming og opptelling av stemmer. Med en stemmes overvekt ble det vedtatt at medlemskontingenten settes ned 10 kr i 2020. 

Dette betyr at Medlemskontingent for 2020 sannsynligvis blir  (med forbehold) 955 kr, hvorav 275 går til Lillesand speidergruppe, 220 til sørlandet krets, og 460 kr til Norges Speiderforbund.

Hvem har stemmerett på gruppeting?
I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 har følgende stemmeret på gruppeting: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2019). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).  Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.  Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Vi tar tempen på speidergruppa:

I 2016 ble Speidergruppas strategiske mål utarbeidet ved hjelp av innspill fra førerpatruljen, roverlaget og ledergruppa. Målene ble vedtatt på Årsmøte 2017. Vi tar tempen på Gruppa: Hvor er vi og hva kan vi gjøre bedre? Evaluering av målområdene ble gjennomført ved hjelp av «termometer» der speiderne plasserte seg på en skala fra enig til helt uenig. Se resultater i referat: http://lillesand.speidergruppe.org/index.php/content/view/full/70149


Påstand 3: Speidergruppa innviterer «ikke-speidere» med på tur: uenig (venstre) –> enig (høyre)


Påstand 4: Speidergruppa drar på leir: uenig (venstre) –> enig (høyre)