Tid for speidernes juleneksalg!

23 november, 2023 av Lillesand speidergruppe

Nå er det tid for speiderens årlige salg av julenek! Dette er speidergruppas eneste fellesdugnad  og er obligatorisk å delta på! Overskuddet av salget går rett til Lillesands speidergruppe og barnas speideraktiviteter, for eksempel utgifter i forbindelse med turer og leir. I år som tidligere er nekene av utsøkt kvalitet, med havre som har vokst på jordene ved Møglestu gård i Lillesand.

SALG

Salget vil foregå Uke 48 ved at speideren selv selger julenekene på tildelt rute, mandag 28 og/eller tirsdag 29 november. Vi ber om at man holder seg til denne kjøreruten, slik at vi unngår at mange speidere selger i samme områder. Etter denne uken vil det være lov å selge til venner, naboer og kjente. Vennligst respekter de som går ruter!

Vi ber om at hver speider selger MINST 10 nek hver.

Speidere bør ha på speiderskjerf ved salget (hvis du har). Speiderne kan gå flere sammen hvis de ønsker det . Vi oppfordrer foreldre til å avtale samkjøring, slik at alle speidere har mulighet for å delta. 

HENTING AV NEK:

Julenek og rute hentes på på Møglestu Gård, Kvenndalsveien 32. Kartlink: https://maps.app.goo.gl/4kXGbA17HcnYFneaA

  • Bevere og Småspeidere (1.-4. klasse) henter mandag 27. november mellom kl. 18 og 20
  • Stifinner, Vandrer, Rover, dvs. 5. – 10. klasse, og eldre) henter tirsdag 28. november mellom kl. 18 og 20

Hvis dagen ikke passer er det lov å velge en av de to dagene som passer best

PRIS OG BETALING:

  • Prisen per nek er i år samme som i fjor: 75 kroner.
  • Hele salgssummen (altså minimum 750 kr) betales i etterkant eller i forkant av salget til Lillesand speidergruppe. Det kan betales med vipps eller kontant.  #Vipps: #139338. Husk å skrive avsender: «Navn på speider_julenek»
  • Foresatte kan velge om de vil betale inntekten fra salget før eller etter at ruten er gått.
  • Hvis du velger å kjøpe ut nekene på forskudd (minimum 750 kr ) – får du tilbakebetalt dette gjennom salget du har gjort.

Det vanker en premie til speideren som selger flest nek.

Lykke til!