Speidernes beredskapsgruppe på besøk i Lillesand

6 november, 2020 av Lillesand speidergruppe

To rovere fra Speidernes beredskapsgruppe (SBG) besøkte Lillesand speidergruppe for å gi Stifinnerne i 5. klasse opplæring i førstehjelp.

SBG stod for hele gjennomføringen av to speidermøter, 27. oktober og 3. november. De to roverne Håkon og Sveinung var godt forberedt og gjorde en fantastisk god jobb med 5.klasse stinnerne. Stifinnerne fikk grundig gjennomgang av praktisk førstehjelp på speiderhytta, og på møte nr 2 ble de også testet i sine kunnskaper ved øvelser utendørs.

Våre speidere syntes det var stas å bli undervist av rovere, og det er flott å vise hvor mye man får lære seg i speideren.  Når man har fulgt speiderveien helt opp til Rover (videregående skole) har man skaffet seg mye verdifull kunnskap i både førstehjelp og friluftsliv. Å engasjere seg i Speidernes Beredskapsgruppe er en fin vei videre når man blir rover. Det er et godt sosialt miljø, og i tillegg bruke sine speiderkunnskaper for å være til nytte. SBG har viktige oppgaver i forbindelse med for eksempel beredskap, søk og redning (les mere nedenfor).

Speiderlederne ble veldig imponert over Håkon og Sveinungs kunnskaper, og sier tusen takk for hjelpen med de to speidermøtene!

Hva er Speidernes Beredskapsgruppe?

Speidernes beredskapsgrupper er et nettverk som består av rovere og speiderledere med en felles interesse for beredskapsarbeid. Medlemmene i Speidernes beredskapsgrupper har flere års speidererfaring og gjennomgår et 2-årig treningsprogram i beredskap og førstehjelp. Gjennom aktivt friluftsliv og teoretisk kunnskap oppnås det praktiske ferdigheter som gir livslang glede og nytte. Målsettingen er å øke speidernes sikkerhet, være beredt ved ulykker og være til hjelp i samfunnet. SBG trener beredskap gjennom friluftsliv og deltakelse i lete- og redningsaksjoner i samarbeid med politi og redningstjeneste.
Vår regionale beredskapsgruppe er SBG Agder: agder.speidernesberedskap.no  SBG Agder rekrutterer medlemmer fra speidergrupper i hele Agder politidistrikt. Det betyr at vi har som målsetting å ha mannskap tilgjengelig fra Lista til Risør.
Speidernes beredskapsgrupper skal:
  • være en beredskapsaktør i sitt politidistrikt Lokal redningssentral (LRS) og medlem av lokalt Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF).
  • være en høringsinstans for Norges speiderforbund i fagspørsmål rundt redning, beredskap og førstehjelpstrening.
  • arbeide for å øke mannskapenes kompetanse innen beredskap, søk og redning gjennom et aktivt friluftsliv.
  • legge til rette så mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i Norges speiderforbund.