Speiderne ryddet søppel i Skjærgården

22 juni, 2021 av Lillesand speidergruppe

Lørdag 5. juni ryddet Lillesand speidergruppe søppel i Skjærgården.

Skjærgårdsturen er en tradisjonsrik tur som Lillesand speidergruppe har gjennomført hvert år i  20 år. På denne turen gjør speiderne en viktig innsats for miljøet ved å plukke søppel fra strendene. Vanligvis er dette en overnattingstur for hele speidergruppa, men på grunn av korona-situasjonen ble årets skjærgårdstur  en dagstur.

De største speiderne (vandrere) var ekstra miljøvennlige og padlet hele veien fra Kaldvellfjorden til Auesøya. Denne flotte padleturen bidrar dessuten til Vandrernes «kanomerke». Resten av speidergruppa ble transportert med småbåter fra Lillesand.

I år ble strender på Skjøddøya, Lyngholmen og Ausøya ryddet for søppel. Til sammen ryddet speiderne 7 søppelsekker med søppel i løpet av 3 timer! Alt søppel ble grundig registrert i egne skjema, som sendes inn til «Rydde» https://ryddenorge.no/ . Denne registreringen er viktig for å få informasjon om hva slags søppel det er mest av, og hvor søppelet kommer fra. Denne kunnskapen kan hjelpe myndighetene med å lage tiltak for å redusere søppelmengdene.

Her kan du se hva speiderne fant på de tre områdene som ble ryddet:

Et eksempel er patronhylser av plast som speiderne fant mye av langs strendene. Speiderne fant også et brannslukningsapparat og en 25 liters kanne halvfull med gammel motorolje I tillegg ble det fremdeles funnet mange små firkantede plastikkbiter som stammer fra  renseanlegget i Arendal som hadde et utilsiktet utslipp av slike plastbiter for 6 år siden. Se avisoppslag her

Etter ryddejobben ble det tid til bading, og en «patruljekonkurranse» der patruljene fikk øve seg i samarbeid for å løse poster med knuter, førstehjelp og naturkunnskap.

Til stross for at speiderne rydder de samme strendene hvert år, dukker det opp nye mengder søppel neste år. Denne jobben kan virke nyttesløs og uten ende. Men det er en viktig jobb! Forsøppling av havet er et stort globalt problem. Det meste av søppelet består av plast som bruker hundrevis av år for å brytes ned. Forskerne anslår at det nå finnes 6 ganger mere plast i havet enn plankton (i tørrvekt). Denne plasten er skadelig for alt liv i havet.

Se film om det store søppelhavet

Del av sommerens leirprogram
Søppelrydding blir også en del av programmet for sommerens speiderleir på Slåttholmen (Agenda 2021). Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og aktiviteter knyttet til å bekjempe marin forsøpling er en del av dette.

Les mere om Marin forsøppling på speiderforbundets nettsider: https://speiding.no/nyhetsarkiv/marin-forsopling-bli-med-pa-en-effektiv-dugnad-miljoet