Speideraksjonen hjelper barn på flukt

14 april, 2022 av Lillesand speidergruppe

Årets speideraksjon er i gang! I Lillesand skal speideraksjonen pågå gjennom hele april måned ved hjelp av bøsseinnsamling. Tusenvis av speidere over hele landet samler inn penger for å gi et skoletilbud til barn på flukt.

Barn hjelper barn

Speideraksjonen er en årlig, landsdekkende innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Sammen med Flyktninghjelpen skal norske speidere bidra til at barn på flukt får det kjærkomne og livsviktige tilbudet om skole.

Speideraksjonen 2022 går til Flyktninghjelpens arbeid for at barn og unge i Libanon skal få utdanning. Libanon har tatt i mot et enormt antall flyktninger gjennom mange år med uro og krig i Midtøsten.  Noe av pengene går til samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Norges speiderforbund samarbeider med speiderforbund i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere. Speiderne i flere afrikanske land har dessuten bekjempelse av koronasmitten som en del av sitt samfunnsbidrag, og de gjør en viktig jobb med å spre kunnskap om hygiene og forebygging av smitte.

Skole er livreddende nødhjelp

Skole til barn på flukt fra krig er noe av det viktigste Flyktninghjelpen arbeider med. Skole er avgjørende for både barnas og samfunnets framtid i konfliktområder. Skolen er en arena hvor barna kan bearbeide vonde opplevelser og få en kjærkommen opplevelse av en normal hverdag med rutiner og andre faste holdepunkter. Libanon er det landet i verden med flest flyktninger per innbygger. Over en fjerdedel av landets befolkning på 6,1 millioner er flyktninger fra Syria og Palestina. I Libanon er over 750 000 barn uten skoletilbud. Hovedårsaken er at verken libanesiske myndigheter, FN eller hjelpeorganisasjonene har nok ressurser til å gi dem det.

Ukraina-krisen

Krigen i Ukraina berører oss alle sterkt, men det er viktig at vi ikke glemmer de andre store krisene verden står overfor. Allerede før krigen i Ukraina var over 82 millioner mennesker i verden på flukt fra krig og væpnede konflikter, melder Flyktninghjelpen. En stor andel er avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Nå kan krisen i Ukraina føre til at mange av disse får en enda vanskeligere situasjon. De som flykter fra krigen i Ukraina fortjener all vår oppmerksomhet og hjelp, men faren er at mennesker på flukt andre steder vil bli mindre synlige og få mindre hjelp samtidig som nøden øker.

Mer enn å samle inn penger

En viktig del av Speideraksjonen er at norske speidere og ledere får et innblikk i hvordan livet er for barn og ungdommer som har måttet flykte. Derfor har Lillesand speidergruppe satt av flere speidermøter for å bli bedre kjent med formålet for Speideraksjonen. Norges speiderforbund har ca. 19 000 medlemmer over hele landet. Under aksjonen er det stor lokal aktivitet med dør-til-dør-aksjon, innsamling på kjøpesentre, speider-jobbing og andre aktiviteter som gir penger i bøssa. Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Dette viser norske speidere i praksis bl.a. gjennom å delta på Speideraksjonen.

I løpet av april måned vil speiderne gå med bøsser fra dør-til dør i Lillesand. Etter to år på sparebluss kan vi endelig gjennomføre Speideraksjonen slik vi pleier.

Speiderne bryr seg, og det kan du også gjøre gjennom å støtte Speideraksjonen!

Digital innsamling!

Dersom man ikke får besøk av bøssebærere på døren, er finnes det flere muligheter for å støtte speideraksjonen digitalt:

Mere informasjon om årets speideraksjon