Vandrer 8.-10. klasse

Ordet Vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring. Som Vandrer er du del av en patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Hva er tropp? Stifinnere (5.-7. klasse) og Vandrere (8.-10. klasse) kalles samlet for troppen. I Lillesand speidergruppe har vi valgt å ha separate program for Stifinner og Vandrer. På noen av møtene er hele troppen samlet med felles aktiviteter for stifinner og vandrer, men som oftest har de to aldersgruppene ulike aktiviteter. Dette er fordi alle speidere skal gis en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Det er også viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngre speiderne i troppen.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

Mål med Vandrerarbeidet
Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Oppleve medbestemmelse og delta i demokratiske prosesser
 • Arbeide med egen motivasjon og utvikling
 • Få erfaring i ledelse og ta ansvar for seg selv og andre
 • Utforske nye aktiviteter og områder
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Få erfaring med et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og opparbeide engasjement
 • Utvikle evnen til kritisk og selvstendig tenking
 • Utvikle egen identitet og et positivt selvbilde
 • Oppleve og bidra til samarbeid og vennskap i patruljen, troppen og speidergruppa
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Utvikle eget livssyn
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å arbeide selvstendig med en større oppgave
 • Få trening i å finne frem til relevant informasjon og å ta stilling til ulike alternativer
 • Få trening i å evaluere en arbeidsprosess, herunder egen og andres innsats, og vurdere måloppnåelsen

Les mere om arbeidet i troppen (Stifinner og vandrer)