Nyttig informasjon til deg med barn i speideren

31 desember, 2019 av Lillesand speidergruppe

Her kan du laste ned referat fra foreldremøter , og nyttig informasjon til deg som har barn i speideren.

Speideraktivitetene drives på dugnad av noen få voksne som gjør sitt beste for at ditt barn skal få gode speideropplevelser. Vi vil gjerne ha flere med på laget!

Her finner du referat fra foreldremøter og møter i foreldregruppa

Last ned informasjon til speiderforeldre

Merk følgende viktige punkt fra referatet:

1) Vi trenger flere foreldre til å delta i foreldregruppa!
Vi har særlig behov for flere foreldre med barn i bever, småspeider og stifinner.
«Foreldregruppa» består av 2 foreldre fra hver enhet og har følgende oppgaver:

  • Arrangere Grøtfesten (November)
  • Koordinere dugnad på speiderhytta (april/mai)
  • Være kontakt mellom foreldre og ledere (hvis behov)

Ta kontakt med oss, dersom du kan tenke deg å bli med! Det er et sosialt miljø, og gir deg god innsikt i speidergruppas arbeid

Les mere om foreldregruppa her

2) Utstyr til utlån:  Speidergruppa har følgende til utlån: Speiderskjorter, liggeunderlag, soveposer, ryggsekker. Vi har også mulighet for å dekke den enkeltes speider medlemskontingent ved behov.
Ta kontakt med leder!

3) Personopplysninger:  Vi oppfordrer alle foresatte om å sjekke og redigere personopplysninger, samt å gi samtykke til bildebruk. Dette gjøres ved å logge inn i medlemssystemet «min.speiding.no». Les info i vedlegg.

4) Viktig informasjon om forsikring , medlemskontingent, og kontaktinformasjon finner du i vedlegget.
Vi forventer at alle foreldre følger med på informasjon som blir lagt ut på nettsiden og sendt ut i epost.

Ikke nøl med å ta kontakt! – hvis noe er uklart, eller hvis det er noe lederen bør vite for at ditt barn skal trives i speideren!

Hilsen Lillesand speidergruppe
v/Tone Falkenhaug