Lillesands speidergruppe er beredt til å hjelpe

20 mars, 2020 av Lillesand speidergruppe

Lillesand speidergruppe har ingått en avtale med Lillesand kommune om å bistå kommunen med frivillige hender i den felles dugnaden som nå må til i en utfordrende tid.

Ledere og rovere i Lillesand speidergruppe har tilbudt seg å hjelpe med innkjøp og distribusjon av mat og legemidler til personer som sitter i karantene eller av andre årsaker ikke kan komme seg ut. Mange kan risikere å bli fysisk isolert fra resten av samfunnet over lengre tid. De kan ikke være ute blant folk, gå på jobb eller i butikken. For disse kan vår innsats lette situasjonen, og slik kan vi også bidra til å begrense smittespredningen. Dette er noe vi speidere har trent og øvd på lenge: -å være beredt til å hjelpe når det trengs.

Lillesand kommune har på nåværende tidspunkt valgt å begrense bruk av frivillige enkeltpersoner (bortsett fra personer med helsefaglig kompetanse ), men har inngått egne avtaler med lag og foreninger for å sikre oversikt over tilgjengelige ressurser. Bakgrunnen for at kommunen pr i dag begrenser bruk av frivillige er at kommunen etter retningslinjer fra Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet ønsker å begrense smittespredning.

Avtalen med Lillesand kommune gjelder ledere og rovere. Men  du som speider kan også hjelpe der du er. Kanskje har du en bestemor eller bestefar som blir veldig glad for å snakke med deg på telefon? Nå når alle må være hjemme, trenger vi flinke speidere som er beredt til å hjelpe mamma og pappa med der hjemme med både oppvask og småsøsken.

Speidere, -vær beredt!