Landsleir 2021 er avlyst – men det blir speiderleir!

8 oktober, 2020 av Lillesand speidergruppe

Speidersommeren 2021

Det er ingen tvil om at det er utfordrende tider og usikre fremtidsutsikter det neste året.  Speiderstyret i Norges Speiderforbund har konkludert med at det ikke er mulig å gjennomføre landsleir i kommende sommer (2021). Men fortvil ikke! Lillesand speidergruppe garanterer at det blir en speiderleir til sommeren, lokalt- eller regionalt!

Sørlandet krets jobber nå med mulighetene for å arrangere en mindre speiderleir for speidere fra sørlandet.
Hvis dette ikke lar seg gjennomføre, vil Lillesand speidergruppe gjennomføre en Skjærgårdsleir for sine speidere.

Dette blir sannsynligvis et tilbud til Stifinnere, Vandrere og Rovere.

Leiren blir i skoleferien, -men datoer og varighet er ikke bestemt ennå. Følg med!
Gled deg til speidersommeren 2021!

Her følger melding fra Speiderstyret i Norges speiderforbund

Speiderstyret og landsleirkomiteen har de siste månedene brukt mye tid på å se på om og hvordan det kunne være mulig å avholde landsleir i Indre Østfold i 2021 som planlagt, i lys av utviklingen i koronasituasjonen. Forskjellige alternative muligheter har vært utredet grundig.

Resultatet av dette er dessverre at Speiderstyret har kommet til den vanskelige beslutningen at det ikke blir mulig å fortsette å planlegge for landsleir i Indre Østfold sommeren 2021. Sannsynligheten for at et slikt arrangement ikke kan arrangeres neste sommer, er for stor til at det er forsvarlig for organisasjonen å bruke tid og ressurser på å fortsette planleggingen.

Det har vært en svært utfordrende og krevende tid for de som har vært engasjert i og lagt ned mye tid og innsats i prosjektet landsleir 2021. Speiderstyret vil gjerne takke leirkomiteen og øvrig stab for en utrolig god innsats, særlig gjennom de vanskelige og usikre siste månedene.

Speiderstyret vil også takke Indre Østfold kommune for godt samarbeid i landsleirplanleggingen.

Ny plan
Nå er det tid for å se fremover og snakke om hva vi vet at vi kan få til neste sommer! Sammen kan vi lage en fantastisk speidersommer for hele organisasjonen med gruppa eller kretsen som ramme. Sommeren 2021 trenger vi og fortjener vi alle en skikkelig god og samlende leiropplevelse!

Vi vil jobbe for følelsen av å være med på en nasjonal og stor opplevelse, på en lokal leir. Planen er å få med oss mange av de fine folkene og tankene fra Agenda 2021, kna om dét som allerede er tenkt, og tilby gode ressurser og opplegg til krets- og gruppeleire. Detaljene rundt dette vil vi komme tilbake til så snart det blir klart. Vi setter nå i gang arbeidet med å etablere en nasjonal prosjektgruppe som skal utvikle konseptet og tilbudet for dette.

Fremtidens somre
Somrene etter 2021 og neste landsleir for NSF kommer vi tilbake til, men styret har med seg alle innspill som er kommet, og jobber videre med flere mulige løsninger.