Koronatiltak og speiderprogram frem til jul

9 november, 2020 av Lillesand speidergruppe

Vi har fått nye smittevernregler fra regjeringen og nye råd fra Norges speiderforbund som påvirker måten å gjennomføre speideraktiviteter på. Her følger en oppsummering av smittevern på speidermøter, samt endringer i programmet før jul. Speideren skal være et trygt og godt sted å være for både speidere og ledere!

I utgangspunktet er det i orden å fortsette med fysiske møter dersom smittevernregler opprettholdes (se nedenfor). Imidlertid har det vist seg at dette kan være utfordrende i noen av enhetene, avhengig av gruppestørrelse, skoletilhørighet og dynamikken i gruppen. Det er derfor opp til lederne i hver enhet å vurdere om de fysiske møtene kan gjennomføres eller ikke. Foreldre blir informert fortløpende om endringer.

Status pr 09.11.2020

 • Småspeidere: Fysiske møter er avlyst frem til jul (digital speiding)
 • Stifinner 5. klasse-gutter: Fysiske møter er avlyst frem til jul

Fellesarrangement 

 • Gruppeting 10. november: For speidere i 6. klasse og eldre. Alle deltakere blir registrert ved ankomst, og tildelt en fast plass. Maks antall deltakere er 50 personer, og alle deltakere skal holde 1 m avstand (uavhengig hvilken klasse du går i). Dersom du har forkjølelsessymptomer eller andre luftveisinfeksjoner skal du holde deg hjemme.
 • Juleneksalg i november: Foregår ikke som dør-til-dør salg, men som privat (digitalt) salg. Se informasjon på nettsiden og i egen epost
 • Grøtfest: det blir ikke felles Grøtfest for hele speidergruppa.
  Juleavslutting med merkeutdeling og opptak av nye speidere vil foregå i den enkelte enhet.
  Bever: lørdag 5. des kl 12-14 (oppmøte Teinemyr)
  Småspeider: info kommer
  Stifinner gutter 5.kl: søndag 6. des kl 13 (Elg) og kl 14 (Hjort).  Oppmøte Teinemyr
  Stifinner 6.-7. kl: søndag 6. des kl 15
  Vandrer og Rover: Info kommer
 • Fredslysmesse og fakkeltog: AVLYST! Fredslyset kommer til Lillesand, og kan bli sendt ut til hver enhet ved juleavsluttingen.

Smittevernregler på speidermøter høsten 2020

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene.

 • Vi skal være maksimalt 20 deltakere på vanlige speidermøter
 • Møtene gjennomføres ute, og vi møtes ikke i private hjem.
 • Speiderne skal alltid holde minst 1 m avstand. For aktiviteter for deltakere under 20 år, kan en fravike kravet om å holde avstand på én meter hvis kravet er til hinder for vanlig gjennomføring.
 • Bruk av munnbind er anbefalt for voksne og barn over 12 år, om man ikke kan overholde én meter.
 • Speidere med forkjølelsessymptomer, og andre luftveisinfeksjoner skal ikke komme på speidermøter. Personer i karantene eller isolasjon må også være hjemme.
 • På speidermøter fører vi deltakerlister, slik at eventuell smittespredning blir sporbar.
 • Vi skal ALLTID overholde god håndhygiene: Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem. På speidermøtene bruker vi håndsprit og/eller såpe og vann (lederne tar med). Ta gjerne med egne våtservietter eller lign.
 • Vi unngår, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Speiderne bør ha med seg eget utstyr hjemmefra,
 • Det kan være opptil 50 deltakere på arrangementer innendørs på offentlige steder, som speiderhytta/speiderhuset/grendehuset, som har faste sitteplasser, men ikke fastmonterte seter. Det skal ikke være matservering eller mingling på slike møter

Vi oppfordrer alle om å følge med på epost, facebook og her på nettsiden. Situasjonen endrer seg raskt, og vi skal gjøre vårt beste for å holde alle informert.
Til sist ber vi alle om å ta godt vare på seg og sine, med håp om en god førjulstid.

Speiderlederne