Gi en støtte til speidergruppa, -og få et julenek som takk!

20 november, 2020 av Lillesand speidergruppe

Nå er det snart klart for speidernes årlige julenek-aksjon. I år som tidligere selger speidergruppa kortreiste nek av utsøkt kvalitet hvor pengene går til speider-gruppens arbeid med barn og ungdom. Men på grunn av nåværende smittesituasjon vil salget ikke foregå som dør-til-dør salg denne gangen. I stedet skal speiderne selge julenekene direkte til venner, naboer og kjente via telefon og facebook. Du kan også bestille julenek ved å sende oss en epost.

Gi en støtte til speidergruppa, -og få et julenek som takk!

Pris:  75 kr per julenek
Betaling: Vipps  #139338  Husk å skrive antall nek, samt navn ved innbetaling

Bestill julenek ved å sende en epost til: lillesand@speiding.no
Skriv antall julenek, navn, og adressen der du ønsker å få levert julenek.

Tusen takk for støtten!

Et annerledes speiderår

Som for mange andre foreninger og lag har dette året vært et annerledes år for speidergruppa. Da samfunnet stengte ned i mars, måtte også Lillesand speidergruppe avlyse noen av sine planlagte aktiviteter. Men det tok ikke mange dagene før våre kreative speiderledere fant nye måter å drive speiding på:  Hjemmespeiding og Digital speiding ble skapt. I løpet av denne våren laget speiderlederne ukentlige speideraktiviteter og oppdrag  som ble sendt hjem til speiderne: f.eks, toppturer, fuglekikking, eller søppelplukking. Det ble i tillegg laget flere «nye» merker spesielt tilpasset denne tiden: Koronamerket, Hjemmespeiding og Hjemmeleir-merket.

I høst har speidergruppa startet opp med fysiske speidermøter igjen, og vi er svært glade for at alle vår speidere har fått et godt og allsidig speidertilbud denne høsten, til tross for situasjonen vi nå er inne i.

Speiderne har hatt både turer og overnattinger, men med tydelige begrensninger for å begrense smitte. Speideraktivitetene foregår i små grupper (patruljer) og vi har valgt å avlyse de store fellesarrangementene. En stor fordel er at speideraktivitetene stort sett foregår utendørs med mye friluftsliv på programmet.

Vi opplever at det det har vært ekstra viktig å opprettholde et aktivt fritidstilbud for barn og unge i disse tider. Speideren skal være et trygt sted å være, og gir speiderne både tilhørighet og mestringsfølelse. Speidergruppa har nå rundt 100  medlemmer med barn og ungdom  i alderen 6-18 år. Aktivitetene  drives av rundt 10 voksne ildsjeler som skaper et fantastisk fritidstilbud for barn i Lillesand. Ved å kjøpe julenek fra speiderne kan man støtte speidergruppas viktige arbeid.

Dette er Lillesand Speidergruppe

Lillesand speidergruppe har om lag 100 medlemmer og tilbyr aktiviteter for jenter og gutter i alderen 6 – 25 år (1. klasse og eldre) fordelt i fem ulike aldersgrupper. Speiderne har ukentlige møter på speiderhytta, i skogen eller på sjøen.

Alle skal med!

Speiding er et lavterskeltilbud der alle kan delta, uavhengig ferdigheter eller økonomi. I speideren finnes ikke innbytterbenk. Lillesand speidergruppe legger vekt på allsidige speideraktivitetene som passer alle typer barn.  Alle speideraktiviteter i Lillesand drives av voksne ledere på frivillig basis, og hver uke legges det ned et omfattende antall dugnadstimer på møter og turer. Speidergruppa har et eget lånelager med friluftsutstyr, og vi dekker medlemskontingent til de som har behov. Vårt mål er at alle barn i Lillesand skal ha mulighet til å delta i speideren!

Friluftsliv og samfunnsengasjement

Lillesand speidergruppe gir barn og unge flotte naturopplevelser, og lar de oppleve mestring og utvikle selvstendighet. Speiderne i Lillesand er på turer hele året, både i skogen og på sjøen. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om miljø- og ressursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver.

Speiderne i Lillesand har gode tradisjoner med å engasjere seg for samfunn og miljø. Lillesandsspeiderne gjennomfører årlige ryddeaksjoner i Lillesands skjærgård, da de plukker søppel langs strendene i fuglereservat og friområder. I tillegg har speidergruppa gjennomført en rekke lokale prosjekter for tilrettelegging av friluftsområder for allmennheten på Slåttholmen og Savemyr. Speidergruppas arbeid med å tilrettelegge Savemyr (Kaldvell friluftsområde) for allment friluftsliv har 10-års jubileum i år. Speidergruppa har laget bålplasser, sittebenker og bygget en fast gapahuk på dugnad. Både gapahuken og området benyttes flittig av både speidere, turgåere, skolekasser og barnehager.

Lillesand speidergruppe har utmerket seg innenfor samfunnsengasjement, blant annet gjennom den årlige ”speideraksjonen”, der speiderne fra Lillesand har vært blant landets største bidragsytere de siste årene ved innsamling til flyktninghjelpens arbeid. Høsten 2019 igangsatte speidergruppa et lokalt integreringsprosjekt i samarbeid med Flyktningetjenesten i Lillesand, der speiderungdom inviterte innvandrerfamilier med på felles turer og friluftsopplevelser. Dette prosjektet måtte dessverre ta en pause i koronatiden, men vi håper å starte opp igjen når det blir mulig.

Et stort nasjonalt og internasjonalt fellesskap

Lillesand Speidergruppe er knyttet til Norges Speiderforbund (NSF) som er en politisk uavhengig organisasjon og som driver barne- og ungdomsarbeid blant gutter og jenter i alle landets fylker, organisert i nærmere 700 lokallag. NSF er medlem i Verdens Speiderforbund (WOSM og WAGGGS), verdens største barne- og ungdomsorganisasjon med over 40 millioner medlemmer i over 150 land! Våre speidere i Lillesand er altså med i et stort internasjonalt fellesskap som bygger vennskap og forståelse på tvers av kultur, språk og religion.

Trygge og inkluderende møter

Lillesand Speidergruppe har som strategisk mål at «Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert». Speidergruppa jobber aktivt for å nå dette målet. Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å bli sett eller hørt. Bevisstgjøring rundt verdier som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt brukes som forebyggende tiltak i arbeidet mot alle typer ukultur og overgrep.

Lang historie

Lillesand speidergruppe ble stiftet i 1913, og er derved en av landets eldste speidergrupper. Allerede i 1907 gjorde speiderbevegelsens grunnlegger, Sir Robert Baden-Powell, en viktig observasjon: at barn og ungdom som ble vist tillit og ansvar kunne makte krevende oppgaver, og de utviklet seg til trygge og selvstendige mennesker.  I løpet av 100 år har mye endret seg i speideren akkurat som i samfunnet ellers, men hovedformålet med speiding og for Lillesand speidergruppe er det samme nå som før: å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Lillesand speidergruppe