Kjøp eller lån av speiderskjorter

3 april, 2022 av Lillesand speidergruppe

Vi vil gjerne at våre speidere bruker speiderskjorte på møter, turer eller seremonier. Speiderskjorte brukes fra og med 3. klasse (småspeidere og eldre).  Det er ikke et krav å skaffe seg skjorta for å være med i speideren, men skjorter som blir for små, kan lett selges videre til yngre speidere. Vi har også skjorter til utlån.

Bevere (1-2 klasse): Beverspeidere har genser istedet for skjorte. Denne kan kjøpes av speidergruppa: ta kontakt med leder!

Speiderskjerf: Nye speiderne får utdelt speiderskjerf fra speidergruppa. Dette skjer ved et høytidelig opptak  ved St. Georgsdagen (23. april) eller Grøtfesten (desember).

Slik skaffer du deg speiderskjorte:

Alternativ 1: 

Kjøp skjorte fra speidergruppa: Ta kontakt med din leder for avtale. Du betaler ved å sette inn penger på speiderkonto i forkant (vis kvittering) eller betal med VIPPS når du henter skjorta.
Kontonummer: 2850 07 00027 HUSK å skrive navn + speiderskjorte
Kjøper du av oss slipper du å betale frakt!  Pris for skjorte + merker: 450 kr

Alternativ 2: 

Kjøp skjorte fra Speiderbutikken:  https://www.speidersport.no/
Pris 479 kr + frakt

Alternativ 3:

Speiderskjorter til utlån:
Speidergruppa har skjorter til utlån. Ta kontakt med din leder!

Hva er hensikten med speiderskjorte og bevergenser?

Identitet – speidere skal føle at de er del av en verdensomspennende barne- og ung-domsbevegelse/fellesskap.
Synlighet – speidere skal synes utad og innad.
Likhet – speidere skal behandles likt med tanke på økonomi og ressurser, men ikke som like individer intellektuelt og utviklingsmessig sett.

Speidermerker

NB! Hvis du skaffer deg skjorte må følgende 4 merker bestilles og sys på skjorta :

  1. Verdensmerkene (to merker, WAGGGS og WOSM)
  2. Forbundsmerke: Norges Speiderforbund
  3. Kretsmerke: Sørlandets krets
  4. Gruppebånd: Lillesand Speidergruppe (fås av oss)

Hvor skal merkene festes?
Når du har gått over fra småspeider (gult merke på speiderskjerf) til stifinner (grønt merke på skjerf) skal alle de gule småspeidermerkene tas av skjorta og sys på f.eks leirbålskappa.
Last ned oversikt over merker