Innkalling til Gruppeting 8. november 2022

18 oktober, 2022 av Lillesand speidergruppe

Til: ledere, rovere og speidere

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe.

Formålet med dette møtet er a) å vedta medlemskontingenten for 2023, samt b)Innspill til speidergruppas handlingsplan.
Speidere! Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Møtet avholdes tirsdag 8. november kl 18:00-19:30, Lillesand Ungdomsskole

Agenda

● Velkommen
● Kontingentsats 2023
● Speidergruppas mål og handlingsplan
● Eventuelt
● Avslutning

Hvem:

Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller
12 år i 2022). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl).
Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.
Velkommen!
Tor Nordanger
Gruppeleder
——————————————————————–
Last ned innkalling med vedlegg:
1. Saksliste
2. Informasjon om medlemskontingent
3. Gruppas strategiske mål

2022_Innkalling til gruppeting_8november2022