Innkalling til Gruppeting 12. mai 2022

6 mai, 2022 av Lillesand speidergruppe

Lillesand speidergruppe

Innkalling til Gruppeting 12. mai 2022

Til: ledere, rovere og speidere

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til ekstraordinært gruppting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å velge ny gruppeleder og supplere styret.

Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Møtet avholdes digitalt torsdag 12. mai kl 18:00-18:30 på Teams.

TRYKK HER FOR Å KOBLE DEG PÅ TIL MØTET

Koble deg på senest 5 minutter før start
Hvis linken ikke fiungerer, ta kontakt med Steffi: steffi13becker(at)gmail.com

Agenda

  • Velkommen
  • Sak 1: Konstituering av gruppetinget
  • Sak 2: Valg av gruppeleder
  • Sak 3: Suppleringsvalg styremedlemmer
  • Sak 4: Eventuelt
  • Avslutning

Hvem: Følgende har stemmerett på gruppetinget: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2022). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10. kl). Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett. Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Velkommen!

Steffi Kiedaisch

Gruppeleder

——————————————————————–