Innkalling til Årsmøte / Gruppeting 2023

1 februar, 2023 av Lillesand speidergruppe

Til: speidere, rovere og ledere (medlemmer av Lillesand Speidergruppe)

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Lillesand speidergruppe. Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Møtet avholdes tirsdag 14. februar kl 18, på Lillesand Ungdomsskole

Saker som ønskes behandlet på tinget må være sendt gruppestyret (v/ t.nordanger(æ)hotmail.com) før 6. februar 2023.

Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2023).  Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget, men ikke stemmerett.

Det er speiderne (medlemmer) som skal møte: Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget.

Agenda

Velkommen
1. Konstituering av gruppetinget
2. Årsmelding 2022
3. Regnskap 2022
4. Budsjett 2023
5. Valg
6. Speidergruppas Årsplan
7. Innkomne saker /orienteringer
Enkel bevertning

LAST NED:

Velkommen!
Gruppestyret
v/ gruppeleder Tor Nordanger