Innkalling til årsmøte 2022 – NY DATO!

3 februar, 2022 av Lillesand speidergruppe

Lillesand speidergruppe

Innkalling til årsmøte / gruppeting 2022

Til: speidere, rovere og ledere (medlemmer av Lillesand Speidergruppe)

  • Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 2022). Representanter fra troppens (5.-10. kl) yngre medlemmer (1 pr 10 medlem).
  • Speidere i flokken (3.-4. kl) har ikke stemmerett, men kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget.
  • Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer har ikke stemmerett, men kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget.

Når: Møtet avholdes tirsdag 08. mars kl 18

Hvor: Lillesand Ungdomsskole (LUS)

Saker som ønskes behandlet på tinget må være sendt gruppestyret (v/ steffi13becker@gmail.com ) før 02. mars 2022.

Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!

Agenda

Velkommen

  1. Konstituering av gruppetinget
  2. Årsmelding 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Budsjett 2022
  5. Valg
  6. Speidergruppas Årsplan
  7. Innkomne saker /orienteringer

Enkel bevertning

——————————————————————–

 

Velkommen!

Gruppestyret

v/ gruppeleder Steffi Kiedaisch

LAST NED: Innkalling-til-arsmote-2022 utvidet agenda

LAST NED: Langtidsmål for Lillesand speidergruppe 2015-2024

LAST NED: Grunnregler og Lover for Norges Speiderforbund

LAST NED: Årsmelding 2021_Lillesand speidergruppe_11feb_ferdig

LAST NED: Budsjettforslag_2022

LAST NED: Årsregnskap 2021 Lillesand Speidergruppe