Etter at det første «sjokket» hadde gitt seg 13. mars, tok det ikke lang tid for våre kreative speiderledere å tenke nytt. Selv om vi ikke kan møtes fysisk, kan vi fremdeles drive speiding! Hjemmespeiding og Digital speiding ble skapt!

Hjemmespeiding: I løpet av 11 uker (16. mars-31. mai) laget speiderlederne 29 ulike speideraktiviteter/oppdrag  til de ulike enhetene, som ble sendt ut til speiderne: f.eks, toppturer, finne vårtegn, fuglekikking, knutetavle eller søppelplukking. Noen fikk til og med en «pakke» med materiel for å gjennomføre oppgaven (frøspiring og knutetavle). Det ble i tillegg sendt ut forslag til merker som speiderne kunne gjennomføre hjemme, og forbundet kom også med flere «nye» merker, spesielt tilpasset denne tiden: Koronamerket, Hjemmespeiding og Hjemmeleir.

Alle aktiviteter, merker og utfordringer er samlet på en felles hjemmeside: HJEMMESPEIDING      Dette er aktiviteter og merker man gjerne kan gjennomføre hjemme senere, f.eks i sommerferien!

Digitale speidermøter: Speiderne i troppen gjennomførte to digitale speidermøter (31. mars og 4. april). Det siste møtet var deltagelse i internasjonalt «Jamboree on the Internet». Det var veldig fint å treffes igjen, selv om digitale møter ikke kan måle seg med å treffes fysisk rundt et leirbål!

Digitale ledermøter: Ledergruppa har vanligvis månedlige ledermøter for å planlegge aktiviteter og drift av gruppa. Nå måtte dette gjennomføres digitalt. I ekte speiderånd ble dette en øvelse i «Learning by doing» og lederne gjennførte 4 ledermøter på fire ulike plattformer. Årsmøte i speiderkretsen ble også gjennomført digitalt, og der deltok 9 delegater fra Lillesand.

Samfunnsinnsats: Koronatiden var spesiell, og det ble en stressende hverdag, med hjemmekontor og hjemmeundervisning. Men det er akkurat i slike tider at vi kan ta frem speideren i oss. Det er jo dette vi øver på i speideren, -å være beredt! Ledere og rovere i Lillesand speidergruppe meldte seg til Frivillighetssentralen som frivillig hjelper til de som trengte hjelp i kommunen. Speidergruppa tilbød dessuten turforslag til kommunen innbyggere gjennom aktiviteter som «Talljakten» og «Bestig 1000 moh«. Det var også noen av speiderne som gjennomførte «Koronamerket» som innebar å hjelpe andre i denne tiden.

Speiderforeldrenes viktige rolle: For at «hjemmespeiding» og «digital speiding» skal fungere er vi helt avhengig av foreldre som formidler og som motiverer sitt speiderbarn. Vi har full forståelse for at dette er krevende, særlig når man også skal ha hjemmeskole. Derfor vil vi sende et ekstra stor takk og ros til dere som gjorde en innsats på hjemmebane for speiderne! Vi ser sikre på at dette betyr mye både for din speider, og for gruppa som helhet.

Foreldredugnaden på speiderhytta kunne heller ikke gjennomføres som planlagt. Tusen takk til foreldre som stilte opp på en «utstrakt» dugnad som gikk over flere dager. Det ser ut til å bli en god utleiesesong for speiderhytta denne sommeren.

Forsiktig oppstart med fysiske speidermøter i juni!

I juni ble det gitt grønt lys fra Norges speiderforbund og FHI for en forsiktig oppstart av fysiske speidermøter. Men aktivitetene måtte tilreggelegges slik at smittevernreglene ble overholdt. Speideren skal være et tryggt sted å være, også i koronatider!

Stifinnerne var først ute med første fysiske møte 2. juni, på kanotur (med 1 meters avstand). Vandrerne gjennomførte første møte i Lillesand kino, og filmkveld (med 2 kino-seters avstand mellom hver speider). Småspeidere gjennomførte et «delt» avslutningsmøte, der hvert kull ble holdt avskilt (9. og 15. juni). Bevere gjennomføre sitt første fysiske møte som en kanotur (9. juni).

Program for hjemmespeiding vår 2020

Bever

Småspeider

Stifinner:

Ta et valgfritt speidermerke hjemme:

Nå er tiden for å fylle speiderskjorta med merker! Her er forslag til merker du kan ta hjemme, med en voksen som veileder (og godkjenner)

Vandrer:

Ta et valgfritt speidermerke hjemme:
Nå er tiden for å fylle speiderskjorta med merker! Her er forslag til merker du kan ta hjemme, med en voksen som veileder (og godkjenner):
Last ned speidermerker for Småspeidere
Last ned speidermerker for Stifinnere og Vandrer