Historisk årsmøte i Lillesand speidergruppe 2021

5 mars, 2021 av Lillesand speidergruppe

På historiens første digitale gruppeting ble det valgt ny gruppeleder for Lillesand speidergruppe!

Det ble holdt årsmøte / gruppeting for Lillesand speidergruppe torsdag 4. mars.  På årsmøtet deltok 17 medlemmer, hvorav 9 var under 25 år. Årsmøtet for Lillesand speidergruppe ble historisk på flere måter. .

Første digitale gruppeting!

På grunn av koronarestriksjoner kunne vi ikke gjennomføre et fysisk møte, og for første gang i verdenshistorien ble speidergruppas årsmøte gjennomført som et digitalt gruppeting.

Ny gruppeleder for Lillesand speidergruppe!

Steffi Kiedaisch ble enstemmig valgt som ny gruppeleder for et år. Hun avløser Tone Falkenhaug etter  6 1/2 år i vervet.

Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. På gruppetinget har alle medlemmer over 12 år stemmerett. I Lillesand speidergruppe er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å påvirke fra ung alder. Å få trening i å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser er en viktig del av det å utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

Viktige vedtak

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap for 2020 lagt frem. Speideråret 2020 har svært et annerledes speiderår på grunn av koronapandemien. Speidergruppa har lykkes i å opprettholde et godt speidertilbud for våre medlemmer gjennom hele året. Korona-året ser ikke ut til å ha påvirket hverken økonomien eller medlemstallet negativt.

Budsjett og handlingsplan for 2021 ble vedtatt av gruppetinget. Speidergruppa har god økonomi, og i 2021 er det satt av ekstra midler for å støtte speidernes deltagelse ved sommerens speiderleire: Småspeiderleir, gruppeleir (Agenda21) og nasjonal roverleir. Speidergruppas handlingsplan 2021 er basert på speidergruppas langsiktige mål.

Last ned årsmelding 2020

Last ned protokoll (referat) fra årsmøte 2021