Glimt fra en aktiv speiderhøst

26 september, 2020 av Lillesand speidergruppe

Speideraktivitetene er godt igang i alle enhetene denne høsten. Dette til tross for enkelte begrensinger på grunn av smittevern .

Speiderne i Lillesand er heldige som er med i en stor, aktiv speidergruppe med lange tradisjoner (helt siden 1913). Det er en stor opplevelse for speiderne å treffes på tvers av alder, og se at man er en del av et stort fellesskap. På grunn av begrensninger på gruppestørrelser er speidergruppas fellesarrangement foreløpig utsatt. Derfor er det ikke så lett synlig, hva som pgår i de ulike enhetene.  

Vi kan rapportere om et meget stort aktivitetsnivå blandt både speidere og ledere i de ulike enhetene. Bever – Småspeider- Stifinner-Vandrer.  Enhetene har hatt utendørs speidermøter med mye friluftsliv: kanopadling, orientering, bål, surringer, knivbruk og mye annet.Speiderlederne har lagt seg skikkelig i selen for å tenke kreativt, og for å lage et godt speidertilbud til barna samtidig med at smittevern ivaretas. Speideren skal være et trygt sted å være, også i koronatider!

Speidergruppa har nå i underkant av 100 medlemmer. Det står flere barn på venteliste, men mangelen på ledere og begrensingen på gruppestørrelse (maks 20) har gjort det vanskelig å ta inn flere. Vi vil gjerne få flere voksne med på laget, slik at vi kan tilby speiding til alle barn som ønsker dette!

Vil du gi barn og unge flotte naturopplevelser, og la de oppleve mestring og utvikle selvstendighet? Ta kontakt! Les mere om hva det innebærer å bli leder: https://lillesand.speiding.no/til-speidere-og-foreldre/vil-du-bli-speiderleder/