Forsiktig oppstart av speideraktivitetene for Stifinnere og Vandrere

12 mai, 2020 av Lillesand speidergruppe

Etter ni uker med hjemmespeiding savner vi å kunne treffes på vanlige speidermøter.  Nå åpnes det forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte.

Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

Lillesand speidergruppe vil etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter for de eldre speiderne, det vil si Stifinnere (5.-7. kl) og Vandrere (8.-10. kl). Se info i kalender for STIFINNER og VANDRER

For de yngre speiderne (Bevere og Småspeidere) har vi innsett at det blir krevende å gjennomføre ukentlige speidermøter, med nåværende smittevernregler. Vi planlegger imidlertid en eller annen form for avslutning for de minste, hvor vi kan greie å holde avstandskravene.

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft.  Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene.

 Vi har derfor satt opp følgende regler for fysiske speidermøter denne våren (stifinnere og vandrer)

  • Speidere med forkjølelsessymptomer, og andre luftveisinfeksjoner skal ikke komme på speidermøter. Personer i karantene eller isolasjon må også være hjemme.
  • Vi skal ALLTID overholde god håndhygiene: Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem. På speidermøtene bruker vi håndsprit og/eller såpe og vann (lederne tar med). Ta gjerne med egne våtservietter eller lign.
  • Speiderne skal IKKE dele på utstyr, eller låne av hverandre. Kniv må f.eks tas med hjemmefra. Hvis den glemmes må du klare deg uten.
  • Speiderne skal alltid holde minst 1 m avstand. Dette gjelder hele møtet, men også til og fra speidermøter.
  • På speidermøtene jobber vi i faste grupper (patruljer). Man kan ikke bytte over mellom grupper, eller blande grupper. Hver gruppe skal holde minst 2  m avstand.
  • Transport til speidermøter: Speiderne bør helst sykle (eller gå), eller bli kjørt av egen familie.
  • Speidere som ikke klarer å respektere smittevernreglene, blir sendt hjem (foreldre kontaktet).

Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere trygge på våre aktiviteter. Dersom du føler at det er utrygt å sende barna på speidermøte, er det helt i orden å avvente. Hvis speideren eller andre familiemedlemmer er i risikogruppe kan det være greit å avvente med fysiske møter. Vi vil gjerne at du tar kontakt hvis dette er tilfelle (eller hvis noen er i karantene/isolasjon). Vi lager et eget opplegg for de speidere som ikke har mulighet for å delta på fysiske møter. Vi ønsker at alle skal bli inkludert!

Det er viktig å forstå, at selv om vi nå prøver med en forsiktig oppstart for de eldste speiderne, er vi IKKE «tilbake til normalen». Logistikken ved speidermøtene blir mere kompliserte, og ting tar tid når vi skal passe på trygghet og smittevern. Det første speidermøtet blir en test på hvordan dette fungerer.  Vi ber om at dere der hjemme snakker sammen  om reglene og betydningen av å følge disse. Dette er regler vi alle har ansvar for å følge, både på jobb og på skolen.

Etter lange uker med hjemme-speiding, gleder vi oss til å se noen av speiderne igjen!
De minste må fremdeles smøre seg med litt tålmodighet. Stor ros til de speiderne som har gjennomført speiding hjemme! Det finnes fremdeles mange fine oppgaver og merker du kan velge mellom. Link til Hjemmespeiding

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.