Endelig starter vårens speideraktiviteter

20 januar, 2021 av Lillesand speidergruppe

Nå kan vi endelig starte opp med  speideraktiviteter igjen. Her følger viktig informasjon om oppstart og smittevern på speidermøter.

Regjeringen har gitt grønt lys for at barn under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. Informasjon om oppstart og møtested for de ulike aldersgruppene blir sendt ut på facebook eller epost. I tillegg blir det lagt ut program på nettsiden.

Når vi nå har mulighet til å møtes igjen, er forutsetningen at vi følger de retningslinjene som gjelder for smittevern. Hver enkelt av oss har et viktig ansvar for å  bidra til å begrense spredningen av koronasmitten. I tillegg skal speidere, foresatte og speiderledere oppleve at speideren er et trygt sted å være.

 Dersom du som foresatt føler at det er utrygt å sende barna på speidermøte, er det helt i orden å avvente. Hvis speideren eller andre familiemedlemmer er i risikogruppe kan det være greit å avvente med fysiske møter. Vi vil gjerne at du tar kontakt hvis dette er tilfelle (eller hvis noen er i karantene/isolasjon). Vi lager et eget opplegg for de speidere som ikke har mulighet for å delta på møter. Vi ønsker at alle skal bli inkludert.

Vi har satt opp følgende regler som skal ivareta råd fra Norges speiderforbund samt lokale og nasjonale retningslinjer :

  • Speidere eller voksne med forkjølelsessymptomer, og andre luftveisinfeksjoner skal ikke komme på speidermøter. Personer i karantene eller isolasjon må også være hjemme.
  • Vi skal ALLTID overholde god håndhygiene: Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem. På speidermøtene bruker vi håndsprit og/eller såpe og vann (lederne tar med).
  • Vi ber om at voksne og ungdommer (Vandrere+Rovere) holder minst 1 m avstand fra hverandre. Mindre barn bør også holde avstand, men kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • På speidermøtene jobber vi i størst mulig grad i faste grupper (patruljer).
  • Vi har flest mulig utemøter denne våren (selv om innemøter er lov).
  • Speiderledere har ansvar for å føre navnelister over voksne og barn som deltar på møter, i tilfelle smittesporing blir nødvendig.
  • Felles samlinger for hele speidergruppa, eller i kretsen, må fortsatt utsettes.

Det er viktig å forstå, at selv om vi nå prøver med en forsiktig oppstart, er vi IKKE på langt nær «tilbake til normalen». Logistikken til speidermøtene er mere kompliserte, og ting tar lengre tid når vi skal passe på trygghet og smittevern.  Vi ber om at dere der hjemme snakker sammen om betydningen av å følge smittevernregler på speidermøtene, slik at møtene blir trygge for både speidere og ledere.

Vi gleder oss til å se speiderne igjen! God speidervår!
Vennlig hilsen speiderlederne

Vandrere og Rovere starter opp allerede på lørdag. Øvrige enheter starter i neste uke.
Se kalender på nettsiden: http://lillesand.speiding.no/kalender/