Bli med på Speideraksjonen 2021 – fordi vi bryr oss!

26 mars, 2021 av Lillesand speidergruppe

Å gjøre en solid innsats ved speideraksjonen er en tradisjon hos Lillesands speidere. Og nå er vi klare igjen!

Speideraksjonen 2021 starter rett etter påske og varer hele april. Korona skal ikke stoppe oss, men vi tar selvsagt forholdsregler. Det blir ikke gjennomført bøssebæring i Lillesand ved årets speideraksjon, men vi har andre gode måter å løse det på! 

Speideraksjonen er en årlig, landsdekkende innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Speideraksjonen 2021 støtter Flyktninghjelpens arbeid for skolegang til barn i Tanzania

Alle speidere som gjør en innsats for Speideraksjonen får årets aksjons-merke.

Slik gjør du:

1. Arbeid til inntekt for speideraksjonen:

Avtal hjemme om du kan gjøre en jobb til inntekt for aksjonen. Som takk for innsatsen gir den du gjør noe for, et valgfritt bidrag til Speideraksjonen! Eksempel : Handle, støvsuge, rake, rydde, vaske, passe småsøsken…

2. Gjør noe hyggelig for andre, til inntekt for speideraksjonen

Ha en liten konsert eller spill teater for besteforeldre eller andre via skjerm? «Inngangsbilletten» er et valgfritt bidrag til Speideraksjonen.  Fortell en morsom historie for familien (5 kr per historie?)

3. Heng opp lapp om speideraksjonen på din EGEN postkasse (for å be om støtte.)

Viktig! Denne lappen får du av din speiderleder på første møte etter påske!

4. Oppfordre venner, familie, naboer og alle andre til å gi et bidrag til dette gode formålet.

Bruk digitale medier eller telefon for å spre budskapet: På Facebook finnes en pågående innsamlingsaksjon som enkelt kan deles med andre. Fortell om hva speideraksjonen er, hva pengene skal brukes til, og hvordan man kan gi penger.

5. Send et bilde og beskrivelse av hva du har gjort  til din speiderleder 

 

Hvordan kan man gi penger?

Send pengene til Speideraksjonen SENEST 30. APRIL!  Bruk Vipps, Facebook eller bankkonto ( se nedenfor). Alle måter å gi til Speideraksjonen på er gebyrfrie.

  1. Vipps
    Speideraksjonens Vipps-nummer: 89543
    eller skann i Vipps-appen:

Vipps_scan_kun_kode.png

2. Facebook
På Facebook finner dere en pågående innsamlingsaksjon som enkelt kan deles med andre.

3. Bankkonto
 Overfør til  speideraksjonskonto: 8101 07 58424, 

Hva går pengene til?

Pengene vi samler inn gjennom årets aksjon går til Flyktninghjelpens arbeid for at barn og unge i flyktningleirer i Tanzania skal få utdanning. Å være på flukt er en veldig krevende tilværelse, spesielt for barn og ungdommer. Det å få gå på skole gir dem en viss trygghet og håp om en bedre framtid. Det gjør en stor forskjell! Noe av pengene går til Norges speiderforbunds samarbeidsprosjekter med speidere i Liberia. Speiderne der har nå bekjempelse av koronasmitten som en del av sitt samfunnsbidrag, og de gjør en viktig jobb med å spre kunnskap om hygiene og forebygging av smitte.

Hva er speideraksjonen?

Speideraksjonen er en årlig, landsdekkende innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Speidere i Norges speiderforbund hjelper hvert år barn og ungdom andre steder i verden gjennom Speideraksjonen. De innsamlede midlene går til Flyktninghjelpen og Norges speiderforbunds egne prosjekter i samarbeidsland i Afrika. Samarbeidet med Flyktningehjelpen startet i 2003. Siden da har speiderne samlet inn over 14 millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt.

Speideren bygger sitt arbeid på den internasjonale speiderbevegelsens idégrunnlag, hvor fred og forståelse mellom mennesker står sentralt. Speideren og Flyktninghjelpen har begge et sterkt internasjonalt engasjement for mennesker i nød. Grunnleggeren av speidingen, Robert Baden-Powell, ønsket at hver og en av oss skal forlate verden litt bedre enn vi fant den. Dette viser norske speidere i praksis gjennom å delta på speideraksjonen.

Historikk
Lillesand speidergruppe har gjort seg bemerket  ved å være blant de beste pengeinnsamlerne i landet.

Historikk de 10 siste årene:

2010 til Øst-Timor:  Lillesand Nr 2:  26 019 kr              (hele landet 1.1 millioner)

2011 til Liberia: Lillesand Nr 1  33 568 kr                      (hele landet 1.4 millioner)

2012 til Liberia:Lillesand Nr 1:  33 826 kr                      (hele landet 1.5 millioner)

2013 til Myanmar:   Lillesand Nr 2: 30 515 kr                 (hele landet 1,2 millioner)

2014 til Flyktninghjelpens prosj.  Lillesand Nr 1: 45 239 kr     (hele landet 1,1 millioner)

2015 Syriske barn på flukt i Libanon: 35 879 kr  (hele landet 1,3 mill)

2016 Syriske barn på flukt i Libanon:  51 411 kr (hele landet 1,1 mill)

2017 barn på flukt i Uganda: 38 173   kr

2018 barn på flukt i Uganda:  36 500 kr

2019 barn på flukt i Tanzania:  29 156  kr

2020 barn på flukt i Tanzania:  Ikke kjent (digital innsamling)

 

Hilsen speiderlederne, Lillesand speidergruppe