Årsmøte i Lillesand speidergruppe 2020

15 februar, 2020 av Lillesand speidergruppe

Det ble holdt Årsmøte for Lillesand speidergruppe 11. februar 2020.

Ved Årsmøte i Gruppetinget deltok 28 medlemmer. Alle speidere som fyller 12 år i 2020 har stemmerett ved årsmøtet. I tillegg deltok en representant for speidere i troppen under 12 år.

Ved årsmøtet ble det valgt gruppeleder, kasserer og revisor for et år. I tillegg ble det valgt nytt gruppestyre for to år.
Speidergruppas strategiske mål ble gjennomgått, og gruppetinget ga flere gode innspill til handlingsplanen. Les mere om dette i referatet:

Referat fra Årsmøte 2020 i Lillesand speidergruppe kan lastes ned her

2019 – et godt år for Lillesand Speidergruppe!

Årsmelding for 2019 kan lastes ned her

Lillesand speidergruppe kan se tilbake på et godt år 2019. Aktivitetsnivået var stort i de fem enhetene, og speidergruppa gjennomførte flere store fellesarrangement. Ved utgangen av 2019 hadde speidergruppa 103 medlemmer hvorav 14 ledere. Den økonomiske situasjonen for gruppa er god.

Blandt høydepunktene kan nevnes:

 • Lillesand speidergruppe samlet inn 29 156 kr til speideraksjonen.
 • Lillesand fikk premie i Borgertoget for beste innslag («Grønt skifte!)
 • 30 speidere fra Lillesand speidergruppe deltok ved årets Kretsleir i Paulen, Vennesla, juli-august
 • Gjennomføring av Friluftsskole i Speiderregi (2 stk, sommer og høst)
 • Arrangering av turer for invandrefamilier (prosjektet «Sammen på tur»)
 • Mange gode omtaler i lokal media (12 innsalg i LP)
 • God synlighet ved deltagelse i Borgertog, Speideraksjonen, Vervendagen, Pride Parade og Fredslysmesse.
 • Meget gode tilsagn på store søknader til utstyr (i alt 7 søknader)
 • Speidergruppa har vært aktive i organisasjonen, med tillitsvalgte på kretsnivå.
 • Ledere og speidere har gjennomført kurs.
 • Godt år for utleie av speiderhytta

Les mere i Årsmeldingen!