Årets juleneksalg -viktig informasjon til foreldre

15 november, 2020 av Lillesand speidergruppe

Hei kjære flotte speiderforeldre.
Her følger viktig informasjon vedrørende årets julenek-aksjon.

Julenek salget er en viktig inntektskilde for speidergruppa. Vi gjennomfører aksjonen, med noen tilpasninger for å vareta smittevernet..

SALG: 

I år som tidligere selger vi kortreist nek av utsøkt kvalitet hvor pengene går til speider-gruppens arbeid med barn og ungdom. Salget skal gjennomføres, men på grunn av covid-situasjonen ikke som dør-til-dør salg. Salget foregår når man selv ønsker det. Salget foregår altså ved at speideren selv selger julenekene til venner, naboer og kjente.

PRIS:  

Prisen per nek er i år satt til 75 kroner. Hver speider må da legge ut for minimum 10 nek (750 kroner eller mer) som dere får tilbakebetalt gjennom salget dere har gjort.

BETALING:  

Vi ber alle vippse nå 750 kroner til Lillesand Speidergruppe: #139338   Dette kan gjøres nå med en gang, men senest innen 18. november.
Vipps er å foretrekke, men kontonummer 2850 07 00027 kan også brukes. Har man flere barn i speideren vippses valgfritt beløp over 750 kroner. Viktig at dere skriver navn på speider+ julenek ved innbetaling.

HENTING:  

Nekene til årets julenek-aksjon kan hentes mandag 23. november på Møglestu som sist, dvs  Kvenndalsveien 32. Sett dette tidspunktet i kalenderen. Vi håper at alle kan få hentet sitt nek på oppsatt tid. Dette fordi vi har spredd ut hentingen i speidergruppen for å unngå hentekaos:)

  • Bevere (1-2 klasse) henter mandag 23. november mellom kl. 1730 og 1800.
  • Småspeidere (3-4 klasse) henter mandag 23. november mellom kl. 1815 og 1845
  • Resten, dvs. Stifinneregruppene (5 klasse gutter og 6-7 klasse), Vandrere og Rovere henter mandag 23. november mellom kl. 1915 og 2000.

I år er det skikkelig samlebånd-prosess (drive through:) på alt. Dere kjører opp til gården, inn på gårdsplassen, åpner bagasjelokket, viser vippskvitteringen, så blir dere krysset av på lista, så blir nekene lagt i bilen, og dere kjører av gårde igjen, med bilen full av flotte nek. Mulig dere må stå noen minutter i kø hvis gårdsplassen er full. Helst ikke gå ut av bilen, med unntak for å åpne bagasjelokket. Tirsdag er det oppsamlingsheat for de som ikke fikk til mandagen.

Og husk! Det vanker en premie til speideren som selger flest nek i år au

Lykke til!
Ring gjerne ved spørsmål, og hvis du må hente på tirsdagen.

95 09 44 09

MVH
Johannes Vallesverd

for foreldregruppa