Årets juleneksalg -viktig informasjon til foreldre

24 november, 2022 av Lillesand speidergruppe

Informasjon om speidergruppas julenek-aksjon

Her følger viktig informasjon vedrørende årets fuglenek-aksjon. Fuglenek salget er en veldig viktig inntektskilde for speidergruppa og er obligatorisk å delta på!

SALG: 
I år som tidligere selger vi kortreist nek av utsøkt kvalitet hvor pengene går til speider-gruppens arbeid med barn og ungdom. Salget vil foregå Uke 48 ved at speideren selv selger julenekene på rute mandag 28 og tirsdag 29 november. Etter dette vil det være lov å selge venner, naboer og kjente. Vennligst respekter de som går ruter!

PRIS: 
Prisen per nek er i år samme som i fjor: 75 kroner. Hver speider må da legge ut for minimum 10 nek (750 kroner eller mer) som dere får tilbakebetalt gjennom salget dere har gjort. 

HENTING:
Nekene til årets fuglenek-aksjon kan hentes Mandag 28  november på Møglestu som sist, dvs  Kvenndalsveien 32. Sett dette tidspunktet i kalenderen. Vi håper at alle kan få hentet sitt nek på oppsatt tid. Dette fordi vi har spredd ut hentingen i speidergruppen for å unngå hentekaos:)  

  • Bevere (1-2 klasse) henter mandag 28. november mellom kl. 1730 og 1800.  
  • Småspeidere (3-4 klasse) henter mandag 28. november mellom kl. 1815 og 1845 
  • Tropp/Rover, dvs. Stifinnere (5 -7 klasse), Vandrere (8 – 10 klasse) og Rovere henter mandag 28. november mellom kl. 1915 og 2000.  
  • Selger dere tomt, eller ikke har anledning til å hente ut på gitte tidspunkt. blir det mulig å hente nek Tirsdag 29 mellom kl 18 – 19

…..mens dere venter på å få utdelt nek:

REGISTRERING OG BETALING

Vi gjentar suksessen fra i fjor med drive through

  • Dere kjører opp til gården, inn på gårdsplassen
  • Scanner QR koden for registrering og betaling
  • Fullfør punkt over! 
  • Åpner bagasjelokket, fortell oss navn på speideren
  • Vis oss vipps kvitteringen.


Så blir nekene lagt i bilen, og dere kjører av gårde igjen, med bilen full av flotte nek. Mulig dere må stå noen minutter i kø hvis gårdsplassen er full. 

Og husk! Det vanker en premie til speideren som selger flest nek.

Lykke til!