Smittevernregler på speidermøter våren 2020

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft.  Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene.
Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

Regler på speidermøter våren 2020:

  • Speidere med forkjølelsessymptomer, og andre luftveisinfeksjoner skal ikke komme på speidermøter. Personer i karantene eller isolasjon må også være hjemme.
  • Vi skal ALLTID overholde god håndhygiene: Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem. På speidermøtene bruker vi håndsprit og/eller såpe og vann (lederne tar med). Ta gjerne med egne våtservietter eller lign.
  • Speiderne skal IKKE dele på utstyr, eller låne av hverandre. Kniv må f.eks tas med hjemmefra. Hvis den glemmes må du klare deg uten.
  • Speiderne skal alltid holde minst 1 m avstand. Dette gjelder hele møtet, men også til og fra speidermøter.
  • På speidermøtene jobber vi i faste grupper (patruljer). Man kan ikke bytte over mellom grupper, eller blande grupper. Hver gruppe skal holde minst 2  m avstand.
  • Speidermøtene skal helst foregå utendørs
  • Transport til speidermøter: Speiderne bør helst sykle (eller gå), eller bli kjørt av egen familie.
  • Speidere som ikke klarer å respektere smittevernreglene, blir sendt hjem (foreldre kontaktet)

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på!