Nasjonal Roverleir foregikk på Tredalen (Hvaler) som en del av Landsleir «Agenda 2021». På grunn av koronapandemien ble leiren delt opp i tre like roverleiruker fra 11. – 31. juli. Tre Rovere fra Lillesand speidergruppe deltak på roverleiren 18-24 juli.